Fjärrlån
Import

Fönstret Importera används för att hämta in poster för titlar som beställts i Libris fjärrlån. Det finns automatiserat jobb som kan väljas för detta - om inställning görs hämtas fjärrlåneposterna automatiskt med fem minuters intervall.

Gör så här för att komma till Fjärrlån, Import:

1. Välj Fjärrlån i huvudmenyn
2. Välj Import

Dagens datum är default ifylld i fälten Från datum och Till datum. Ändra i Från datum om fjärrlånebeställningar har gjorts tidigare utan att importen har utförts. Båda datumfälten måste vara ifyllda för att  poster ska kunna importeras. Klicka på knappen Importera. När importen är klar ges ett meddelande om hur många poster som har hämtats.

Nödvändiga inställningar för att kunna importera fjärrlåneposter är följande:
Systemparametern WEB_URL . Här anges namnet på webbservern enligt formen <namnetpåservern.domän.domänland>.
(Systemparametern LIBRIS_IMPORT ska inte ändras och ser ut enligt följande:http://iller.libris.kb.se/librisfjarrlan/api/illrequests/sigel/outgoing?start_date=from_date&end_date=to_date

Administration | Grunddata | Allmänt |Organisationsstrukturer.

Här anges sigel på enhetsnivå, alternativt på kontoorganisationsnivå.

Libris API-nyckel. Observera att denna kan anges på konto-organisationsnivå, men måste ärvas till aktuella enheter genom att bocka i rutan Ärver från.... Nyckeln finner du inloggad i Libris Fjärrlån under menyvalet Inställningar, allra längst ner på sidan. OBS! det är väldigt liten text.


Administration | Grunddata | Bibliotek, Fjärrlån.

Ange sigel i fältet Bibliotekskod för varje bibliotek som kan tänkas utnyttjas inom ramen för Libris fjärrlån.

Port 80 på webbservern måste vara öppen mot Internet.

Misslyckade importer
Om postimporten misslyckas hamnar information om icke importerade poster i en loggfil istället. Denna fås fram genom att klicka på knappen Sök i grupprutan Importfel. Här är dagens datum förinställt. Sök på datumintervall om så önskas. Sökresultatet blir en loggfil som anger ett felmeddelande för varje post. I fältet Extern beteckning anges beställningsnumret hos Libris. Genom att markera en viss rad kan du se användarnamnet på den som gjort beställningen i Libris.


En vanlig orsak till importfel är att  fjärrlåneformuläret i Libris varit ofullständigt eller felaktigt ifyllt.
Felen kan vara att man glömt fylla i sitt användarnamn i BOOK-IT (OBS! Användarnamnet kan inte vara längre än 8 tecken), att lånekortsnumret inte är giltigt, att den egna bibliotekssigeln saknas i fönstret Organisationsstrukturer eller att fjärrlånebibliotekets sigel saknas i fönstret Bibliotek, fjärrlån.

Om den post man importerar från Libris har titelinformation på annan plats än i det ordinarie fält 245 så går det tyvärr inte att få in posten via importfunktionen. Problemet kan förekomma i anslutning till särskilt formulär för artikelbeställning.

Loggfilen kan tömmas, om så önskas, genom att markera alla och klicka på Ta bort. Vid en senare import kan tidigare felaktiga beställningar lägga sig på nytt i loggfilen. Detta beror på att filerna ligger kvar hos Libris.

Efter importen
Importerade fjärrlånebeställningar söks fram i fönstret Fjärrlån, i sökfliken på status Inlagda. Beställningen får en kommentar om datum, tid och beställare i delfönstret Kommentar, samt id-beteckning resp. beställningsnummer i statusflikens fält Externt id och Extern beskrivning.