Lås

När du lämnar din arbetsplats tillfälligt kan du låsa BOOK-IT-applikationen och därmed förhindra att den används i ditt namn under din frånvaro. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Lås
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl+L

Låsa BOOK-IT

När du väljer menyalternativet Arkiv - Lås eller använder kortkommandot Ctrl+L kommer applikationen omedelbart att låsas. Samtliga fönster inom din session stängs och det enda du ser är ett litet låsningsfönster med ett inmatningsfält för lösenord. Låsningsfönstret hamnar högst upp på skärmen.

Låsa upp BOOK-IT

För att låsa upp applikationen skriver du in ditt lösenord i inmatningsfältet i låsningsfönstret och trycker Retur eller klickar på OK. Om fel lösenord anges x antal gånger i följd stängs den (inställning i systemparameter MAX_LOGIN_ATTEMPTS). När du låser upp applikationen får du tillbaka de fönster som var öppna innan du låste den. 


Om flera personer arbetar vid samma arbetsplats och låser sina respektive sessioner av BOOK-IT, hamnar samtliga låsningsfönster högst upp, och täcker därmed varandra. För att hitta ett låsningsfönster som på detta sätt har blivit dolt, drar du i den färgade namnlisten högst upp i låsningsfönstren för att flytta dem tills du hittar ditt eget. Alternativt använder du kortkommandot Alt + TAB.

Du ser vilket ditt eget låsningsfönster är genom att ditt inloggningsnamn visas på namnlisten inom parentes.