Medietyper och publikationstyper

Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur BOOK-IT benämner de olika kombinationerna. Ibland behöver man använda både en publikationstyp och medietyp för att precisera en viss materialtyp.

Exempel:

Storstilsböcker preciseras som medietyp Tryck och publikationstyp Storstilsbok.

Tidskrifter : medietyp Tryck, publikationstyp Tidskrift

E-böcker: medietyp E-text, publikationtyp Bok

 

Målgrupp och litterär kategori

Sökning

Publikationstyper kan sökas med kvalifikator pu och en sifferkod (1-11, se nedan)

Medietyper kan sökas med kvalifikator ty och en bokstavskod. Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken. (se nedan). Dessa koder är inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering.

I Expertsöks filterinställningar presenteras underordnade medietyper under den överodnade och markeras med en inledande punkt.