Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...
Back

Användare

Användare

Söka användare
Lägga till användare
Ändra villkor för användare
Tips
Ta bort användare
Orderrättigheter
Katalogiseringsmallar


All personal som ska kunna arbeta med personaldelen av BOOK-IT ska läggas till som användare i systemet. De ges därmed ett användarnamn och lösenord, och en behörighet knuten till en viss roll, till exempel Inköpsansvarig eller Systemansvarig. I fönstret Användare finns alla de användare som finns upplagda i systemet - personalanvändare och andra typer av användare som till exempel Arena- och BOOK-IT PUB-användare. Om biblioteket har självbetjäningsautomater (se också TIPS nedan under Ändra villkor för användare) eller använder skolgränssnittet FreeLib finns det även användare för dessa.

Observera att användare kan bli spärrade av för många inloggningsförsök (läs nedan om systemparametrar som styr detta). För att ta bort spärren ska kryssrutan Spärrad högst upp avmarkeras för aktuell användare.

Observera också att användare som lagt in automatiska jobb i BOOK-IT inte ska tas bort. Läs mera längst ner under Ta bort användare.

Söka användare

När du öppnar fönstret är det tomt och du kan ta fram listan över alla användare i systemet genom att trycka Enter, eftersom knappen Sök är i fetstil. Du kan också söka på önskad användare genom att ange användarnamn, förnamn, efternamn (alla dessa fält går att trunkera med *) i respektive fält, enskilt eller i kombination. Du kan också söka fram användare utifrån listrutorna Enhet och/eller Roll enskilt eller i kombination med tidigare nämnda fält.

Genom att ange datum i fälten Senast inloggad fr.o.m. och/eller Senast inloggad t.o.m. söker du fram användare som är aktiva/inaktiva och som du kan använda som underlag för att ta bort användare i systemet. Observera dock att detta inte fungerar retroaktivt, aktivitet per användare registreras från och med version 9.0 (alt. 8.1).
Observera också att detta gäller inloggning i BOOK-IT-klienten, inte inloggning i Flex eller FreeLib.

I träfflistan visas två kolumner till höger, den ena med rubriken visar vilka användare som har tilldelats orderrättigheter, medan kolumnen visar vilka användare som har tilldelats katalogiseringsmallar.
Läs mera under respektive rubrik längre ner på sidan.

Lägga till användare

Fält med ledrubriker i fet stil är obligatoriska fält, det vill säga måste fyllas i.Gör så här för att lägga till användare:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Användare...

Klicka på Lägg till... för att skapa en ny personalanvändare.

Ändra användare

Användarnamn. Användarnamnet kan innehålla tecknen å, ä och ö för personalanvändare. Undvik specialtecken av olika slag som kan vara svåra att komma ihåg. Kanske vill ni också undvika versaler i namnet; systemet betraktar till exempel a och A som två helt skilda tecken (men: jämför val av lösenord!). Användarnamn är unika, det vill säga det kan inte finnas två identiska i systemet.

Eftersom BOOK-IT i en mängd sammanhang redovisar information om vilken användare som utfört en viss rutin kan det vara klokt att använda förnamn, initialer eller motsvarande som beteckning, som enkelt identifierar användaren. Exempel: ingrid, annak, noak

Förnamn, Efternamn. Ange användarens för- och efternamn. Uppgifterna är obligatoriska.

Roll. Välj i listrutan Roll den grupp av användare som den aktuella användaren ska tillhöra. BOOK-IT levereras med ett antal standardroller. Om ingen roll passar, lägg upp en ny och tilldela den lämplig behörighet. Se Roller respektive Behörigheter. Uppgiften är obligatorisk.

Kontoorganisation/Enhet/Enhetsgrupp/Cirkulationsställe. Välj den kontoorganisation, den enhet, eventuell enhetsgrupp och det cirkulationsställe som användaren ska knytas till. Uppgiften är obligatorisk. Användare som arbetar vid annan än standardenheten eller -cirkulationsstället kan sedan vid inloggning bekräfta eller göra avvikelse från standardinställningen (det vill säga ta bort markeringen i kryssrutan Förvalt cirkulationsställe vid inloggningen).  Det går även att byta cirkulationsställe efter inloggning via Arkiv | Byt cirkulationsställe, vilket kan vara användbart för till exempel personal på bokbussar eller om biblioteket tillämpar funktionen för enhetsgrupper.


För en person som verkar vid mer än en kontoorganisation krävs att du lägger upp ett användarnamn för varje aktuell kontoorganisation.

Om ni tillämpar enhetsgrupper kan en användare knytas till en. Detta innbär att användaren normalt endast ser den egna enhetsgruppens enheter i fönster där listrutor för enhetsgrupper visas, till exempel Expertsök, filterinställning, Mängd exemplar, Mängd reservationer, Generera krav, Nya/Tidigare utskrifter, Fjärrlån och Statistik. En användare knuten till en enhetsgrupp kan under Arkiv | Byt cirkulationsställe byta från den egna enhetsgruppen till Inget val gjort - varvid hen ser alla enheter i ovannämnda listrutor. Motsatsen är också möjlig - en användare som normalt inte är knuten till en enhetsgrupp kan genom att byta till en grupp tillfälligt göra till exempel statistikkörningar för denna.

Kryssrutan Välj cirk.ställe vid inloggning lite längre ner i fönstret kan bockas i för användare som regelmässigt arbetar på olika enheter/cirkulationsställen, för att tvinga dessa att alltid göra ett aktivt val.
E-postadress. Ange användarens e-postadress. Du kan lägga in flera e-postadresser genom att avskilja med ; (semikolon). Adressen används till exempel vid felrapporter till systemansvariga samt vid kontakter mellan inköpsansvariga och medieleverantörer. Uppgiften är inte obligatorisk.

Telefon-/faxnummer. Ange gärna telefonnummer till den aktuella användaren. Telefonnumret används till exempel vid felrapporter från användaren till systemansvariga, samt vid kontakter mellan inköpsansvariga och medieleverantörer. Uppgiften är inte obligatorisk.

Lösenord. Skriv in och bekräfta ett lösenord. Lösenordet måste med grundinställning innehålla minst sex tecken, varav minst en siffra och minst en bokstav. Avvikelser från denna regel kan finnas. Läs mer under Systemparametrar VALID_PASSWORD_CHAR.
Undvik att välja "genomskinliga" lösenord (telefonnummer, det egna namnet baklänges, makens namn, och så vidare) som kan äventyra säkerheten i systemet. Låt gärna lösenordet bestå av en blandning av små och stora bokstäver samt siffror. Uppgiften är obligatorisk.

Förutom ovannämnda systemparameter finns de ytterligare tre för lösenordshantering och inloggning. MAX_LOGIN_ATTEMPTS styr hur många inloggningsförsök användaren har innan hen spärras. Användaren får då en bock högst upp i fönstret Användare, och måste avbockas för att kunna logga in på nytt.
MAX_LOGIN_USER styr hur många samtidiga licenser en användare kan använda. Grundinställningen är 3.
NO_PWD_CHC_BEFORE_REUSE, med grundinställnning 1, innebär att att det inte går att byta till samma lösenord utan att välja ett annat en gång.

Engångslösenord. Det är möjligt att tillämpa engångslösenord för nya användare. (Inställningen för detta görs på kontoorganisationsnivå i grunddatafönstret Organisationsstrukturer.) Om defaultanvändning av engångslösenord är vald visas kryssrutan Engångslösenord (markerad) när kontoorganisation väljs för den aktuella användaren. Detta innebär att användaren får, vid första inloggningen med engångslösenordet, ett meddelande om att lösenordet har gått ut samt en uppmaning att välja ett nytt. Efter klick på OK öppnas fönstret Inloggning. Här anges engångslösenordet samt nytt lösenord, som bekräftas i rutan under.

Giltighetstid för lösenord (PWD giltighet). Ange tiden i dagar. När tiden gått ut kommer användaren automatiskt vid inloggning att uppmanas byta sitt lösenord till ett annat.  Uppgiften är obligatorisk.

Visningsformat. Välj i listrutan Visningsformat vilket format du vill se katalogposterna i Expertsök. Välj mellan Rubrik-, MARC- och ISBD-format.

Visa fasetter.  I Expertsök finns möjlighet att visa en eller flera fasetter för filtrering av sökresultatet. Filtreringsmöjligheterna är Författare, Språk, Hylla, Medietyp och År. Använd helst högst tre variabler. 

Visa sökförslag. I Expertsök finns också möjlighet att använda sökförslag. Detta innebär att efter att du skrivit tre tecken i sökrutan visas sökförslag från BOOK-IT:s index (Interna), alternativt när sökförslag saknas visas motsvarande sökresultat från Google (Externa).

Visa lokaliserat ej återlämnat material som tillgängligt. Grundinställningen för denna kryssruta är att den inte är ibockad, vilket innebär att exemplar som har blivit lokaliserade, men inte återlämnade har en status PV Nyförvärv.
Vad det gäller Arena- och BOOK-IT PUB-användare så visas dessa exemplar med texten Ej inne. Det kan vara så att man på skolbibliotek inte har som rutin att återlämna efter lokalisering (vilket innebär att många exemplar får denna status); därför kanske användare som arbetar på skolbibliotek inte vill se denna status och därför ska ha kryssrutan ibockad. BOOK-IT PUB-användare för skolbibliotek ska i förekommande fall också ha rutan markerad, vilket innebär att exemplaren visas som Inne fastän de inte blivit återlämnade. Observera att även om man väljer att visa exemplaren som tillgängliga i Expertsök/Arena/BOOK-IT PUB så betyder det inte att de har återlämnats och kommer med på plocklistor.

Kryssrutan Fuzzy-sökning vid 0-träff är markerad som grundinställning. Läs mer om denna funktion under Expertsök.

Kryssrutan för Fuzzy låntagarsökning är markerad som grundinställning. Läs mer om fuzzy sökning under Sök låntagare.

Grundinställningen av sökfasetter och -förslag, av lokaliserat ej återlämnat material samt Fuzzy låntagarsökning kan alltid ändras av inloggad användare via menyvalet Verktyg | Inställningar eller via kugghjulsikonen i huvudmenyn.

Orderrättigheter. Klicka på Orderrättigheter... för att ge användaren rättigheter att arbeta med beställningar och leveranser med anknytning till vissa (eller alla) enhetskoder och anslag. De val du gör här ger den aktuella  användaren rättigheter att  till exempel beställa och/eller ankomstregistrera för dessa val i Inköp och Periodika. En förutsättning är att användaren dessutom har tillgång till menyalternativen.

Markera först önskad enhets- eller kontoorganisationskod i grupprutan Tillgängliga organisationer och klicka sedan på knappen högerpil för att verkställa valet. Du kan också uppnå samma effekt genom att dubbelklicka på koden. Om fler koder behövs, upprepa operationen eller markera flera med hjälp av Ctrl+klick eller Shift+klick. Om du väljer att föra över endast kontoorganisationskoden, till exempel b, innebär det att alla enheter i kontoorganisationen b blir tillgängliga för beställningar och ankomstregistreringar.

Markera sedan önskat anslag i grupprutan Tillgängliga anslag och gör enligt ovan.

Katalogiseringsmallar. Klicka på Kat.mallar... för att ge användaren rättigheter att arbeta med katalogisering i systemet. Se särskild anvisning om uppläggning av katalogiseringsmallar. En förutsättning är att användaren dessutom har tillgång till menyalternativen Katalogisera via mallar.

Markera först önskad mall/mallar i grupprutan Tillgängliga mallar och klicka sedan på knappen högerpil för att verkställa valet. Du kan också dubbelklicka på en rad i taget, eller markera flera med Ctrl+klick eller Shift+klick.

Om fler än en mall är valda för användaren kan en väljas som standardmall, dvs den mall som öppnas i katalogiseringsfönstret i första hand. Detta görs genom markering av aktuell mall samt klick på knappen Standard.

Använd listrutorna under rubriken Filter om du vill begränsa visningen av en större mängd mallar.

När alla uppgifter matats in - i fönstret Lägg till användare eller i fönstren Ändra rättigheter för order eller Katalogiseringmallar - stänger du fönstret genom att klicka på OK och lagrar sedan informationen genom att klicka på Spara eller OK i fönstret Användare.

För användare som har tilldelats orderrättigheter eller katalogiseringsmall(ar) visas ett O respektive ett K i kolumnerna längst till vänster.


Fliken Webb, allmänt:
Observera att alla inställningar här är relevanta endast för Arena- BOOK-IT PUB- eller Free-Lib-användare

FreeLib:
Logo. Fältet skall innehålla sökvägen till och namnet på den logotyp som önskas i FreeLib. Exempel: /local/bookit0/images/bibl.jpg. (Bibliotek som använder annan instans på BOOK-IT-servern ska ange motsvarande instans istället för bookit0till exempel bookit2).

Logo url. Fältet skall innehålla adressen till den webbsida användaren når genom att klicka på logotypen i FreeLib. Adressen skrivs in enligt principen http://www.axiell.se.


Karta:
Visa karta. (Tilläggsmodul) Markera kryssrutan om sökträffar i en Arena- eller BOOK-IT PUB-användare ska länka till kartmodulen.
Inmatningsfältet URL ska innehålla sökvägen till den instans som den aktuella användaren ska visa karta för. Exempel:
http://hotel2.axiell.com/app/map/wicket/PageLocations?instance_id=se_demo1Se_demo1 ska bytas ut mot namnet på bibliotekets instans för kartmodulen.
Observera att  om det är företaget Wagner som har skapat kartan, så meddelar de också vilken adress som ska läggas in i det aktuella fältet.

Arena och BOOK-IT PUB, Visningsformat.
Titelsida. Välj med hjälp av listrutan vilket katalogpostformat du vill visa på titelsidan. Normalt används formatet Alma Postvisning. Innehållet i listrutan hämtas från grunddatafönstret Redigeringsformat, beskrivning.

Arena och BOOK-IT PUB
Låntagaren styr. Om du bockar i denna kryssruta så innebär det att regelverket och statistiken för reservationer och lån som låntagare med förvalt hämtställe gör i BOOK-IT PUB och Arena hamnar på den förvalda enheten.

Visa översta organisationsnivån. Bocka i denna kryssruta för Arena- eller BOOK-IT PUB användare om du vill att konto-organisationsnivån eller Enhetsgruppsnivån ska visas i beståndsinformationen. Detta är intressant endast i de fall då bestånd från olika konto-organisationer eller för enhetsgrupper redovisas.


Fliken Webb, filter:

I listrutan Standard hämtställe anger du vilket bibliotek som ska vara förinställt vid reservation i Arena om funktionen för enhetsgrupper tillämpas. Texten Inget val gjort innebär att låntagaren själv måste välja hämtställe för att reservationen ska verkställas. Om inte detta görs visas felmeddelande om att biblioteksenhet måste anges. Låntagaren kan vara knuten till ett standardhämtställe, och i det fallet är det detta hämtställe som gäller.

Tillgängliga organisationer.
I det övre vänstra visningsfönstret Tillgängliga organisationer visas alla de kontoorganisationer och enheter som ingår i installationen. I det övre högra visningsfönstret Hämställe visas de kontoorganisationer och/eller enheter som ska kunna väljas som hämtställe vid reservation i Arena och BOOK-IT PUB.

I det undre vänstra visningsfönstret Tillgängliga organisationer visas alla de kontoorganisationer och enheter som ingår i installationen. I det undre högra visningsfönstret Utökad sökning visas de kontoorganisationer och/eller enheter som ska kunna väljas i Utökad sökning i Arena och BOOK-IT PUB.Observera att konto-organisationens namn måste väljas här.

Ändra villkor för användare

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Användare...
3. Klicka på Ändra...

Användarnamn, för-/efternamn. Användarnamnet kan inte ändras, utan du måste i stället ta bort användaren och sedan lägga till en ny med den önskade beteckningen. Se Ta bort användare. För- och efternamn kan däremot ändras fritt.

Roll. Välj i listrutan Roll den nya grupp av användare som den aktuella användaren skall anses tillhöra. Om ingen roll passar, lägg upp en ny och tilldela den lämplig behörighet. Se Roller respektive Behörigheter.

Lösenord. Byt lösenord så ofta det är möjligt utan att störa verksamheten inom organisationen! Utnyttja gärna möjligheten att låta systemet kräva byte av lösenord i direkt kommunikation med användarna. Se Giltighetstid för lösenord. Det är endast användare med tillgång till menyalternativet Ändra lösenord som kan byta lösenord vid valfri tidpunkt.
För FreeLib-användare går det att byta lösenord i samband med inloggning.

Systemet bygger på att systemansvariga eller motsvarande antingen ändrar lösenorden med jämna mellanrum, eller ser till att systemet kommunicerar direkt med vissa eller alla användare om byte av lösenord.

Format, Kontoorganisation, Enhet, m fl. Du kan så snart behov föreligger och i princip utan begränsningar ändra alla övriga fält och inställningar i fönstret Ändra användarinformation. Du stänger fönstret efter dina justeringar genom att klicka på OK och lagrar den nya informationen genom att klicka på Spara eller OK i fönstret Användare.

Tips

Om biblioteket ersätter gamla automater mot nya så går det bra att återanvända befintliga användarnamn, såvida ni inte hellre ger användarnamn som speglar automatnamnet, till exempel RF1ut. Tänk på att ange rätt enhet och cirkulationsställe.

Ta bort användare

Gör så här för att ta bort användare:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Användare...
3. Markera den användare som skall tas bort
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Inga särskilda kontroller i systemet behöver genomföras för att tillåta borttagning av en användare. Det är en enkel operation som går snabbt, under förutsättning att det inte finns kopplingar som omöjliggör borttagning. Skapa gärna en roll Inaktiv om det finns användar som inte går att ta bort.

Användare som är registrerade som avsändare i grunddatafönstret Orderregler kan tas bort först efter att denna koppling är borttagen.
Tänk på att en användare kan ha sin e-postadress registrerad någonstans i BOOK-IT, till exempel i grunddatafönstret Organisationsstrukturer, Adresser, egna eller Administration | Parameterunderhåll | Systemparametrar. Systemet ger inget meddelande om så är fallet.
 

Om användare som har lagt upp automatiska jobb under Verktyg | Automatiserade jobb tas bort så fungerar de upplagda jobben inte längre, med mindre än att en annan användare "sparar om jobben genom att uppdatera eller avaktivera och aktivera. 
 


Omlån

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Omlån görs antingen med utgångspunkt från exemplaren eller med utgångspunkt från låntagaren. Om regelverket inte tillåter omlån aktiveras knappen Fler val varvid du genom att klicka på Enter kommer till fönstret omlån i vilket omsättningen kan genomföras.

Lånetiden vid omlån styrs av cirkulationsparameter Lånetid, omlån för utlånande enhet, inte omlånande.

Låna om exemplar med utgångspunkt från exemplaren

Du kan låna om medier utan att först identifiera låntagaren. Detta görs i fönstret Omlån. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Låna om...
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Omlån i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + O
eller
1. Använd kortkommandot F5.

Läs in exemplarets etikettnummer. Du kan också knappa in etikettnumret manuellt, men måste då avsluta inmatningen med att trycka Enter eller klicka på Lägg till i lista.

När etikettnumret är registrerat visas en dialogruta om att omlånet har genomförts, under förutsättning att det är tillåtet enligt regelverket (klicka på mellanslagstangenten för att stänga dialogrutan). Exemplaret visas nu i delfönstret Gjorda omlån.

Om omlån inte genomförs visas en dialogruta om detta. Exemplarets huvuduppslag och etikettnummer visas i etikettnummerlistan. Inmatningsfältet blir markerat och du kan direkt ange nästa etikettnummer. 

Om du skulle ångra en inläsning av ett etikettnummer där omlån inte tillåts kan du markera önskad rad och klicka på Ta bort.

När du har registrerat de exemplar som ska lånas om och där regelverket säger nej klickar du på knappen Oml.beslut. Detta öppnar fönstret Fler val (se nedan), där du beslutar om och slutför omlånet. 


Låna om böcker med utgångspunkt från låntagaren

Du kan också låna om böcker genom att först identifiera låntagaren och utgå från de böcker låntagaren har hemma. Omlånen görs då i fönstret Låntagarinformation i fliken Böcker hemma. Fönstret kan nås bl a från fönstren Utlån och Återlämning, genom att du klickar på knappen Låntagare.... Om du inte har något av dessa fönster öppna kan du istället söka upp låntagaren i fönstret Sök låntagare. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i menyn
2. Välj Låntagare Sök
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + F

Sök upp låntagaren (utförlig sökinstruktion finns i kapitlet Sök låntagare) och öppna fliken Böcker hemma. Du kan låna om samtliga exemplar genom att klicka på knappen Låna om alternativt klicka på funktionstangenten F8. Du kan också välja att endast låna om vissa av exemplaren genom att först markera önskade exemplar (CTRL + Klick) och sedan klicka på Låna om  alternativt klicka på  funktionstangenten F8. I båda fallen genomförs omlånen om regelverket tillåter detta, om inte så får du en fråga om att öppna fönstret Fler val där du slutför omlånet.

Omlån, fler val = Besluta om omlån

I fönstret Fler val bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren. Om du har kommit till fönstret Fler val från fönstret Omlån, kan det hända att exemplaren härrör från fler än en låntagare. De olika låntagarna visas då på varsin rad. Beroende på vilken låntagare som är markerad som aktiv visas olika exemplar i exemplarvisningsfältet.

Om ett exemplar blir omlånat samma dag som det lånats ut så räknas det inte som omlånat, under förutsättning att återlämningsdatum är det samma. I Arena, BOOK-IT PUB och i automater går "omlånet" igenom, men utan att räkna upp antalet omlån.

Om låntagaren har en signal, d v s skulder, meddelanden eller försenade medier, visas ett rött stopptecken eller gult varningstecken framför låntagarens namn. (För att få utförligare information kan du klicka på knappen Visa aktiv låntagare..., vilket öppnar fönstret Låntagarinformation för den markerade låntagaren.)

I det stora exemplarvisningsfältet får du information om huvuduppslag, medietyp, ev särskild cirkulationskategori, status, befintligt förfallodatum, föreslaget nytt förfallodatum samt antingen en bock eller en stoppsignal längst ute till höger för de olika exemplaren.

Systemet avgör om exemplaret ska kunna omlånas eller inte, utifrån de regler som angivits cirkulationsparametrarna Lånetid, omlånOmlån, stopp vid status och Omlån, max antal. Om omsättning inte ska tillåtas visas en röd stoppskylt i kolumnen Oml. Om omlån ska tillåtas visas istället en bock. I kolumnen Status visas exemplarets status, dvs om det är försenat, om beräknad skuld finns, d v s om omlån kommer att generera en övertidsavgift, om det är reserverat, om krav eller räkning har skickats ut, om det är ett fjärrlån eller om max antal omlån uppnåtts (enligt cirkulationsparametern Omlån, max antal). Här ser du även om det finns en gul eller röd signal kopplad till låntagaren.


Vid omlån av fjärrlån är kolumnen O.f. (omlånsförfrågan) markerad. Detta innebär att titeln kommer med vid sökning i fjärrlånemodulen på omlånade medier. Avmarkera genom att klicka på knappen Välj/välj bort o.f. om du inte önskar skicka en omlåneförfrågan från fjärrlånemodulen till långivande bibliotek.

Om det eller de exemplar som ska lånas om uppfyller de villkor som är angivna i cirkulationsparametrarna Lånetid, omlån och Omlån, stopp vid status markeras detta med en bock i kolumnen Oml. Klicka därefter på Låna om.

Om du trots stoppsignalen vill låna om exemplaret markerar du raden och klickar på Välj/Välj bort. Därmed ändras stoppsignalen till en bock.

Om du inte är nöjd med det föreslagna nya förfallodatumet kan du ändra detta. Markera raden och välj tidsenhet och skriv in ett nytt värde i grupprutan Annan lånetid uppe till höger i fönstret. Klicka sedan på Använd för markerade. I spalten Annan tidp. visas nu det nya förfallodatumet.
(I Grunddatafönstret Cirkulationsställen finns inställning för vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning.) 

För att verkställa omlånet klickar du sedan på knappen Låna om. Samtliga exemplar med bock i kanten blir då omlånade, medan exemplar med stopptecken lämnas utan åtgärd och behåller sitt gamla förfallodatum.

Vid omlån av fjärrlån gäller följande:

Föreslaget datum hämtas från cirkulationsparametern Lånetid, omlån för cirkulationskategori Fjärrlån resp. Fjärrlån, öppen.
Om det finns ett datum i fjärrlånefönstrets flik Status, fält Förfallodatum som är senare än dagens datum så hämtas detta istället.
Om det gäller ett ett fjärrlån med öppen lånetid så hämtas datum från fliken Status, fältet Förfallodatum (Cirk), under förutsättning att detta är senare än dagens datum.

Observera att om ett fjärrlån har öppen lånetid och du lånar om i fjärrlånemodulens statusflik genom att ändra Förfallodatum, cirk så slår detta igenom i låntagarpostens Böcker hemma-flik. 

Vid omlån av exemplar på räkning skickas automatiskt e-brev till Ekonomiansvarig under Adresser, egna under förutsättning att e-postadress har angivits där. (Samma gäller också vid omlån i Arena/BOOK-IT PUB.)

Låntagaren kan få ett kvitto på sina omlån, förutsatt att du inte redan har tryckt på Låna om, eller stängt fönstret. Markera kryssrutan för kvittoutskrift och välj sedan eventuellt kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot finns det uppgifter om dagens datum, låntagarid, omlånade exemplar, återlämningsdatum och antalet lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld. Klicka på Låna om för att starta kvittoutskriften.

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i Cirkulationsställen.

Om ytterligare låntagare finns blir nästa låntagare markerad som aktiv. Den nya låntagarens exemplar visas nu i visningsfältet och du har möjlighet att kontrollera de olika exemplarens signaler och nya förfallodatum. Verkställ sedan ditt beslut genom att återigen klicka på Låna om. När ingen låntagare återstår stängs fönstret och du kommer tillbaka till det fönster du kom från.

Observera att när en bok lånas om på en annan enhet än där den lånades ut är det lånetidsreglerna för det ursprungliga utlåningsstället som styr.