Back

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata

Reservationsregler

Lägga till reservationsregler
Ordning
Ändra uppgifter om reservationsregler
Ta bort reservationsregler
Infångningsstyrning
Tips

I detta grunddatafönster presenteras de reservationsregler som finns upplagda i systemet. Uppgifterna ligger till grund för arbetet med Reservationer. 

Här kan du lägga till, ändra och ta bort reservationsregler.

Lägga till reservationsregler

Gör så här för att lägga till reservationsregler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Reservationsregler | Reservationsregler...
3. Välj enhet i listrutan Regler för:
4. Markera samma enhet i det högra delfönstret Tillgängliga. Försäkra dig om att  Reservationsgrupp 1 är vald i listrutan längst till höger. Dubbelklicka på enhetens namn, alternativt klicka på den blå pilen åt vänster.
Observera att om du ska skapa reservationsregler för enhet A, så ska enhet A vara i grupp 1 med ordning 1. (Läs om Ordning längre ner.)
5. Om infångningsstyrning ska tillämpas så kan kryssrutan för Infångningsstyrning markeras (läs förklaring längre ner på sidan).
6. Välj därefter enhet för enhet som ska ingå i enhet A:s reservationsgrupp.  Detta innebär att om enhet A anges som Ansvarande enhet för en reservation så fångas reservationer in på enheterna som ingår i samma reservationsgrupp.
7. Ändra listrutan Reservationsgrupp till 2 om du önskar skapa fler reservationsgrupper för enhet A, och välj sedan önskade enheter till denna grupp. Beståndet hos de enheter som ligger i denna grupp aktiveras för reservationer för enhet A endast om en titel inte finns på någon enhet i reservationsgrupp 1.

Här följer beskrivningar  på olika typer av reservationssamarbeten:

Exempel 1: som regel för huvudbiblioteket anges att reservationsgrupp 1 utgörs av alla enheter. Denna regel innebär att alla enheter samarbetar om reservationerna. Alla enheter i reservationsgruppen kontrolleras för att se om de har reservationsbara exemplar.

Exempel 2: som regel för huvudbiblioteket anges att endast huvudbiblioteket ingår i reservationsgrupp 1, medan övriga enheter utgör reservationsgrupp 2. Denna regel innebär att reservationer från huvudbibliotekets personaldel läggs på huvudbibliotekets bestånd i första hand. Endast i de fall huvudbiblioteket inte har något bestånd, eller endast exemplar med avvikande status, går reservationen över till reservationsgrupp 2. De enheter som ingår i reservationsgruppen kontrolleras för att se om de har reservationsbara exemplar. Om huvudbiblioteket i detta läge köper och lokaliserar ett eget exemplar försvinner reservationen från enheterna i reservationsgrupp 2, och läggs istället på HB:s exemplar.

Är huvudbibliotekets bestånd av den aktuella boken utlånat, läggs reservationen ändå på huvudbiblioteket.

Du har möjlighet att reservera övriga enheters medier om du ändrar i listrutan  Ansvarande bibliotek, och istället väljer det ägande biblioteket. Då följs reservationsreglerna för den ansvarande enheten. Ett annat sätt att förbigå reservationsregeln är att göra en global reservation.

Om en enhet som saknade exemplar vid reservationstillfället köper ett exemplar i efterhand och lokaliserar det är exemplaret infångningsbart för alla enheter som har reservation, och som ingår i reservationssamarbetet. Reservationen löser ut på den första enhet som återlämnar ett exemplar.

Exempel 3: som regel för huvudbiblioteket anges att endast huvudbiblioteket ingår i reservationsgrupp 1. Denna regel innebär att låntagare som reserverar i Arena eller BOOK-IT PUB endast kan reservera huvudbibliotekets medier om denna enhet är vald som hämtställe, såvida de inte ändrar hämtställe. Hämtställe i Arena och BOOK-IT PUB är liktydigt med ansvarande bibliotek. 
Om du i Expertsök försöker göra en titelreservation av media som ägs av en enhet som ni inte har reservationssamarbete med, får du ett felmeddelande som säger att det inte finns några reservationsbara exemplar. Om du i detta läge ändå väljer att reservera kommer reservationen inte att lösa ut vid återlämning av exemplar som tillhör den andra enheten. Däremot löser reservationen ut om du i efterhand lokaliserar ett exemplar på din enhet, och återlämnar det.

Ordning
Ordning handlar om så kallade plockreservationer av ej utlånade medier (som styrs av cirkulationsparameterna Reservationsstyrning, exemplar på hylla). När reservation läggs kontrollerar systemet om den som har ordning 1 tillåter plockreservationer, och om det finns exemplar inne. Om inte, kontrolleras enhet med Ordning 2 o.s.v. Om nu en enhet inte tillåter plockreservationer men har exemplar på hylla så ges ett meddelande med 
texten Mediet är tillgängligt på enhet <enhetsnamn>.
Om användaren i BOOK-IT-klienten då markerar meddelandet och klickar på Reservera lägger sig reservationen på denna enhet.

Systemet kontrollerar alltså enheternas reservationsregler efter deras ordning, det vill säga börjar med att kontrollera enheten med ordning 1, därefter 2 och så vidare.

Om flera enheter har exemplar stående inne på hylla, men inte tillåter "plockreservationer" kommer inte dessa att skrivas ut på plocklapp/-lista, men däremot att fångas in om exemplar återlämnas.

Ordning skapas per reservationsgrupp, automatiskt i den ordning enheterna väljs.
Reservationsgrupp 1: bab Ordning 1.
Reservationsgrupp 2: bbb Ordning 1.
Reservationsgrupp 2: bbo Ordning 2.
Reservationsgrupp 2: bst  Ordning 3.
Reservationsgrupp 3: bto  Ordning 1.
Reservationsgrupp 3: brv  Ordning  2.


Ändra reservationsregler

Gör så här för att ändra reservationsregler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Reservationsregler | Reservationsregler...
3. Välj enhet i listrutan Regler för:
3. Markera den rad du vill ändra. 
4. Välj bort enheten med hjälp av den blå pilen eller genom att dubblklicka på den. 
5. För att ändra reservationsgrupp måste du välja en anna reservationsgrupp i listrutan längst till höger och sedan välja tillbaka enheten.  För att ändra inbördes ordning ska du välja bort de enheter vars ordning ska ändras, och sedan välja in dem i rätt ordning.

Ta bort reservationsregler

Gör så här för att ta bort reservationsregler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Reservationsregler | Reservationsregler...
3. Välj enhet i listrutan Regler för:
3. Markera den rad du vill ta bort
4. Klicka på blå pil åt höger eller dubbelklicka på raden.
5. Klicka på Spara eller OK

Infångningstyrning:
Alternativet Infångningsstyrning är en funktion som kan användas om flera enheter är i samma reservationsgrupp och man vill undvika att skicka exemplar kors och tvärs. Funktionen innebär att vid återlämning av exemplar som är reserverat med annan enhet som hämtställe så kontrolleras om den aktuella enheten har tillgängligt exemplar. Om så är fallet visas en dialogruta med följande information: "Reserverat på enhet nn. Titeln är tillgänglig där. Ska infångning göras ändå? Om svaret är Ja fungerar allt som vanligt, om svaret är Nej fångas exemplaret in till nästa i reservationskön, under förutsättning att titeln inte är tillgänglig på aktuellt hämtställe och så vidare. Om det inte finns fler i kön och du svarar Nej så hamnar det aktuella exemplaret på hylla, och kommer med på plocklista/-lapp om infångning inte har skett innan nästa plocktillfälle.
Observera att om en låntagare som har en infångad reservation tar bort denna i Arena eller BOOK-IT PUB, så finns det ett exemplar inne på det hämtstället. När infångade reservationer tas bort går det automatiskt ett e-brev till reservationsansvarig (se grunddatafönstret Adresser, egna). Det är viktigt att man genast återlämnar det aktuella exemplaret så att det fångas in till nästa i kön, annars finns det risk för att man på annan enhet tackar nej till ingfångandet eftersom det finns exemplar inne.

Tips
Reservationsreglerna gäller för både personaldelen och de publika katalogerna, men personalen har möjligheter att "köra över" reglerna.

Lista över reserverade medier som inte är utlånade tas ut som plocklapp/-lista via Cirkulation | Plockning.
Plocklappar/-listor för samma titlar kan skrivas ut på flera enheter. Det reserverade mediet fångas in på den enhet som först gör en återlämning.

Via cirkulationsparametern Reservationsstyrning, exemplar på hylla kan du ange hur plocksamarbetet ska fungera.
 

Tillbaka till Grunddata


Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Omlån

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Omlån görs antingen med utgångspunkt från exemplaren eller med utgångspunkt från låntagaren. Om regelverket inte tillåter omlån aktiveras knappen Fler val varvid du genom att klicka på Enter kommer till fönstret omlån i vilket omsättningen kan genomföras.

Lånetiden vid omlån styrs av cirkulationsparameter Lånetid, omlån för utlånande enhet, inte omlånande.

Låna om exemplar med utgångspunkt från exemplaren

Du kan låna om medier utan att först identifiera låntagaren. Detta görs i fönstret Omlån. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Låna om...
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Omlån i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + O
eller
1. Använd kortkommandot F5.

Läs in exemplarets etikettnummer. Du kan också knappa in etikettnumret manuellt, men måste då avsluta inmatningen med att trycka Enter eller klicka på Lägg till i lista.

När etikettnumret är registrerat visas en dialogruta om att omlånet har genomförts, under förutsättning att det är tillåtet enligt regelverket (klicka på mellanslagstangenten för att stänga dialogrutan). Exemplaret visas nu i delfönstret Gjorda omlån.

Om omlån inte genomförs visas en dialogruta om detta. Exemplarets huvuduppslag och etikettnummer visas i etikettnummerlistan. Inmatningsfältet blir markerat och du kan direkt ange nästa etikettnummer. 

Om du skulle ångra en inläsning av ett etikettnummer där omlån inte tillåts kan du markera önskad rad och klicka på Ta bort.

När du har registrerat de exemplar som ska lånas om och där regelverket säger nej klickar du på knappen Oml.beslut. Detta öppnar fönstret Fler val (se nedan), där du beslutar om och slutför omlånet. 


Låna om böcker med utgångspunkt från låntagaren

Du kan också låna om böcker genom att först identifiera låntagaren och utgå från de böcker låntagaren har hemma. Omlånen görs då i fönstret Låntagarinformation i fliken Böcker hemma. Fönstret kan nås bl a från fönstren Utlån och Återlämning, genom att du klickar på knappen Låntagare.... Om du inte har något av dessa fönster öppna kan du istället söka upp låntagaren i fönstret Sök låntagare. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i menyn
2. Välj Låntagare Sök
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + F

Sök upp låntagaren (utförlig sökinstruktion finns i kapitlet Sök låntagare) och öppna fliken Böcker hemma. Du kan låna om samtliga exemplar genom att klicka på knappen Låna om alternativt klicka på funktionstangenten F8. Du kan också välja att endast låna om vissa av exemplaren genom att först markera önskade exemplar (CTRL + Klick) och sedan klicka på Låna om  alternativt klicka på  funktionstangenten F8. I båda fallen genomförs omlånen om regelverket tillåter detta, om inte så får du en fråga om att öppna fönstret Fler val där du slutför omlånet.

Omlån, fler val = Besluta om omlån

I fönstret Fler val bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren. Om du har kommit till fönstret Fler val från fönstret Omlån, kan det hända att exemplaren härrör från fler än en låntagare. De olika låntagarna visas då på varsin rad. Beroende på vilken låntagare som är markerad som aktiv visas olika exemplar i exemplarvisningsfältet.

Om ett exemplar blir omlånat samma dag som det lånats ut så räknas det inte som omlånat, under förutsättning att återlämningsdatum är det samma. I Arena, BOOK-IT PUB och i automater går "omlånet" igenom, men utan att räkna upp antalet omlån.

Om låntagaren har en signal, d v s skulder, meddelanden eller försenade medier, visas ett rött stopptecken eller gult varningstecken framför låntagarens namn. (För att få utförligare information kan du klicka på knappen Visa aktiv låntagare..., vilket öppnar fönstret Låntagarinformation för den markerade låntagaren.)

I det stora exemplarvisningsfältet får du information om huvuduppslag, medietyp, ev särskild cirkulationskategori, status, befintligt förfallodatum, föreslaget nytt förfallodatum samt antingen en bock eller en stoppsignal längst ute till höger för de olika exemplaren.

Systemet avgör om exemplaret ska kunna omlånas eller inte, utifrån de regler som angivits cirkulationsparametrarna Lånetid, omlånOmlån, stopp vid status och Omlån, max antal. Om omsättning inte ska tillåtas visas en röd stoppskylt i kolumnen Oml. Om omlån ska tillåtas visas istället en bock. I kolumnen Status visas exemplarets status, dvs om det är försenat, om beräknad skuld finns, d v s om omlån kommer att generera en övertidsavgift, om det är reserverat, om krav eller räkning har skickats ut, om det är ett fjärrlån eller om max antal omlån uppnåtts (enligt cirkulationsparametern Omlån, max antal). Här ser du även om det finns en gul eller röd signal kopplad till låntagaren.


Vid omlån av fjärrlån är kolumnen O.f. (omlånsförfrågan) markerad. Detta innebär att titeln kommer med vid sökning i fjärrlånemodulen på omlånade medier. Avmarkera genom att klicka på knappen Välj/välj bort o.f. om du inte önskar skicka en omlåneförfrågan från fjärrlånemodulen till långivande bibliotek.

Om det eller de exemplar som ska lånas om uppfyller de villkor som är angivna i cirkulationsparametrarna Lånetid, omlån och Omlån, stopp vid status markeras detta med en bock i kolumnen Oml. Klicka därefter på Låna om.

Om du trots stoppsignalen vill låna om exemplaret markerar du raden och klickar på Välj/Välj bort. Därmed ändras stoppsignalen till en bock.

Om du inte är nöjd med det föreslagna nya förfallodatumet kan du ändra detta. Markera raden och välj tidsenhet och skriv in ett nytt värde i grupprutan Annan lånetid uppe till höger i fönstret. Klicka sedan på Använd för markerade. I spalten Annan tidp. visas nu det nya förfallodatumet.
(I Grunddatafönstret Cirkulationsställen finns inställning för vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning.) 

För att verkställa omlånet klickar du sedan på knappen Låna om. Samtliga exemplar med bock i kanten blir då omlånade, medan exemplar med stopptecken lämnas utan åtgärd och behåller sitt gamla förfallodatum.

Vid omlån av fjärrlån gäller följande:

Föreslaget datum hämtas från cirkulationsparametern Lånetid, omlån för cirkulationskategori Fjärrlån resp. Fjärrlån, öppen.
Om det finns ett datum i fjärrlånefönstrets flik Status, fält Förfallodatum som är senare än dagens datum så hämtas detta istället.
Om det gäller ett ett fjärrlån med öppen lånetid så hämtas datum från fliken Status, fältet Förfallodatum (Cirk), under förutsättning att detta är senare än dagens datum.

Observera att om ett fjärrlån har öppen lånetid och du lånar om i fjärrlånemodulens statusflik genom att ändra Förfallodatum, cirk så slår detta igenom i låntagarpostens Böcker hemma-flik. 

Vid omlån av exemplar på räkning skickas automatiskt e-brev till Ekonomiansvarig under Adresser, egna under förutsättning att e-postadress har angivits där. (Samma gäller också vid omlån i Arena/BOOK-IT PUB.)

Låntagaren kan få ett kvitto på sina omlån, förutsatt att du inte redan har tryckt på Låna om, eller stängt fönstret. Markera kryssrutan för kvittoutskrift och välj sedan eventuellt kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot finns det uppgifter om dagens datum, låntagarid, omlånade exemplar, återlämningsdatum och antalet lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld. Klicka på Låna om för att starta kvittoutskriften.

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i Cirkulationsställen.

Om ytterligare låntagare finns blir nästa låntagare markerad som aktiv. Den nya låntagarens exemplar visas nu i visningsfältet och du har möjlighet att kontrollera de olika exemplarens signaler och nya förfallodatum. Verkställ sedan ditt beslut genom att återigen klicka på Låna om. När ingen låntagare återstår stängs fönstret och du kommer tillbaka till det fönster du kom från.

Observera att när en bok lånas om på en annan enhet än där den lånades ut är det lånetidsreglerna för det ursprungliga utlåningsstället som styr.