Funktionsbeskrivning: SMS

Övergripande beskrivning

Möjlighet att skicka reservationsmeddelanden, påminnelser och övertidsvarningar i BOOK-IT via sms är en tilläggsmodul som aktiveras av Axiell  mot en öppningsavgift. Kontakta support@axiell.com för mera information. Biblioteket ska teckna avtal med en sms-leverantör innan alla inställningar kan göras i BOOK-IT.

Funktioner

Sms-meddelanden väljs i BOOK-IT som meddelandeformat och som meddelandesätt för reservationsmeddelanden, påminnelser och/eller övertidsvarningar. Alla låntagare som har mobilnummer inlagt, med bock för sms-meddelanden i låntagarpostens adressflik får sms meddelanden, under förutsättning att dessa skickas före de andra meddelandesätten.

Förberedelser

Grunddata |Allmänt |Organisationsstrukturer finns på konto-organisationsnivå ett delfönster som heter Standardvärden, Sms. Här fyller du i fältet Gateway om en annan gateway än den som är standard önskas, t ex för att få separata fakturor för olika kontoorganisationer. Läggs in i samråd med Axiell  AB. I fältet Avsändare kan du skriva det namn som ska stå som avsändare, för att avsändaren inte bara ska visas som ett telefonnummer. Max 11 tecken får användas, dock inte å,ä,ö och inga mellanslag. Tillåtna tecken är a-z, A-Z, 0-9. Dock fungerar inte detta för alla sms-leverantörer. Kontakta Axiell  om du önskar hjälp med denna information. 
Observera att fältet Landsformat INTE ska ändras (om du inte får instruktioner för detta).

Grunddata |Cirkulation |Meddelandeformat kan du välja Res.:Res.meddelande, SMSKrav: 1:a påminnelse SMS2:a påminnelse SMS3:e påminnelse SMS samt Övrigt: Övertidsvarning, SMS.

Grunddata |Cirkulation |Meddelandetexter kan du ändra standardtexterna för Övertidsvarning, Krav och Reservationsmeddelande via sms. I fliken Texter skriver du in egna texter, och i fliken Meddelanden gör du koppling mellan meddelandeformat och dina egna texter. Läs mer under Meddelandetexter. 

I cirkulationsparametern Meddelandesätt anger du att aktuella meddelandeformat ska tillämpas.

I personaldelen görs inställning i låntagarposten, i fliken Adressuppgifter, Ändra telefonnummer finns en kryssruta för sms.

I fönstret Administration | Grunddata | Webb | Låntagarinformation anger du om sms-bock ska visas i formuläret för Skaffa lånekort, samt om det ska vara ändringsbart under Mina uppgifter i BOOK-IT PUB och Arena

Tips och goda råd 

Vid utskick av låntagarmeddelanden kan du välja att först skicka sms-meddelanden. Därmed får alla låntagare som har valt sms-meddelanden detta, och de som inte får sms-meddelanden får i stället e-brev alternativt vanliga brev. 
Om ett sms överstiger 160 tecken inklusive mellanslag debiterar de flesta sms-leverantörer för två (eller fler) sms. Vissa leverantörer tillåter inte fler än 160 tecken, vilket kan innebära att meddelandet klipps av mitt i texten.