Tillbaka till Grunddata

Status

Lägga till status
Ändra uppgifter om status
Ta bort status
T
ips


I detta grunddatafönster presenteras de olika status som finns upplagda i systemet. Uppgifterna ligger till grund för det praktiska arbetet med exemplar. Systemet levereras med ett antal fördefinierade statusbeteckningar, till exempel Försvunnen, På Räkning. Betald räkning.

Med status avses i dessa sammanhang särskilt tilldelade tillstånd för exemplar som av olika skäl och för en period inte ska betraktas som tillgängliga.

Om du anger en status för ett exemplar visas exemplaret inte i Arena och BOOK-IT PUB. Personalen kan dock fortfarande reservera exemplar med status. När ett exemplar med status utlånas eller återlämnas försvinner statusmärkningen, dock inte vid omsättning.

Lägga till status

Gör så här för att lägga till status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Status...
3. Klicka på Lägg till...

4. Ange ett lämpligt namn på din status. Tänk på att inte använda för långa namn, eftersom det är risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten.

5. Ange en beskrivning av statusen i fältet Beskrivning. Alternativt kan du ange ett bindestreck eller mellanslag.

6. Klicka på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om status

Gör så här för att ändra uppgifter om status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Status...
3. Markera aktuell status
4. Klicka på Ändra...
5. Ändra namnet eller beskrivningen i respektive fält
6. Klicka på Spara eller OK.


Ta bort status

Gör så här för att ta bort status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Status...
3. Markera aktuell status
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK.

Du får en varning om det finns exemplar kopplade till den statusbeteckning du vill ta bort.

Tips
Du kan söka efter exemplar med avvikande status i Katalog | Mängd exemplar.

Tillbaka till Grunddata