Funktionsbeskrivning: Dewey som hylluppställning

 

Övergripande beskrivning

Tilläggsmodulen Dewey möjliggör en stegvis övergång till uppställning av medier enligt Dewey klassifikationssystem (DDK). Med denna modul kan en enhet i en biblioteksorganisation gå över till Dewey och de andra arbeta vidare med SAB.

I MARC-formatet BTJMARC1 används fält 081 h till SAB och 082 h till DDK.
I MARC-formatet MARC21 används fält 852 h med förstaindikator=7,8 eller blank till SAB och 852 h förstaindikator=1 till DDK.


I fönstret Administration - Allmänt - Organisationsstrukturer finns en ny kryssruta med rubriken Dewey (dimmad om modulen inte är öppen). Den kan kryssas i både på kontoorganisationsnivå och på enhetsnivå.
Följande int