Funktionsbeskrivning: Flytande bestånd

Övergripande beskrivning

Flytande bestånd är en modul som öppnas av Support mot en avgift.

Funktionen för flytande bestånd innebär ett flexibelt samutnyttjande av media, genom att utpekade exemplar byter lokaliseringsenhet vid återlämning. 

Vid lokaliseringstillfället anges vilka exemplar som skall vara flytande, och hur länge.

Vid återlämning på annan enhet stannar exemplaret på denna enhet. För detta krävs att man för den enheten har definierat vilken placering det flytande exemplaret 
ska få. Endast enheter som har definierade placeringsregler kan tillämpa flytande lokalisering.

Flytande lokalisering har har en egen statistikprofiltyp.

Funktioner

Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler:
Alla enheter som ska kunna ta emot ett flytande exemplar måste ha definierat placeringsregler för önskade placeringstyper. Här anger du för respektive placeringstyp hur 
länge eller till vilket datum exemplaren