Tillbaka till Grunddata

Extern auktorisering

 

Grunddatafönstret Extern auktorisering möjliggör kontroll av katalogpostinnehåll mot valda auktoritetsregister.

Som standardinställning medlevereras en koppling mot Kungliga bibliotekets tjänst id.kb.se (öppnas i ny flik) och de olika ämnesordsdatabaser som erbjuds där under hösten 2016: Svenska ämnesord, barnämnesord samt genre/formtermer.

Funktioner

Vid import av poster via OAI-PMH kontrolleras katalogposternas ämnesordsfält enligt regelverket i detta fönster och i Katalog|Mängd katalogposter kan du sedan söka fram de poster som innehåller ett eller flera ämnesord som inte förekommer i de angivna auktoritetsdatabaserna.

Även nya poster som skapas lokalt blir auktoritetskontrollerade.

Du kan också auktorisera poster som skapats i via annan importmetod eller som fanns i databasen innan denna funktion togs i bruk. Det görs i Katalog|Mängd katalogposter

Vid lokal katalogisering i fönstret Katalog|Katalogisera, via mallar kan du validera inmatade ämnesord mot de angivna auktoritetsdatabaserna.

Gör så här för att börja tillämpa extern auktorisering

  1. Välj kontoorganisation i listrutan Kontoorganisation (OBS! Admin Kontoorganisation ska inte användas)
  2. Svara Ja i dialogrutan Hämtar standardinställningar
  3. Aktivera de auktoritetsdatabaser du vill använda. Det gör du genom att dubbelklicka på en rad alternativt markera en rad och klicka på Ändra, och därefter markera kryssrutan Aktiv.

 

Vi rekommenderar att du gör samma val för alla kontoorganisationer som bidrar med poster till den gemensamma katalogen.

Så snart en databas är aktiverad kommer poster som sparas lokalt eller importeras via OAI-PMH kontrolleras. Vill du kontrollera äldre poster kan du göra det i Katalog|Mängd katalogposter.

Val av kvalifikator styr vilka MARC-fält som auktoriseringen jobbar mot. Vilka fält som omfattas av varje kvalifikator ser du i grunddatafönstret Administration|Grunddata|Katalog|Kvalifikatorer, gruppering.

OBS!

Om du inte avser att använda den här funktionen är det viktigt att du tar bort alla rader. Det räcker inte att bara av-aktivera de olika auktoritetsdatabaserna utan varje rad måste tas bort helt.

Tillbaka till Grunddata