Sommarlån

Till startsidan för Administration

Om du vill låna ut medier på längre lånetid än normalt under sommaren, s k sommarlån, gör du enligt följande:

• Gå till cirkulationsparametern Lånetid under Administration | Parameterunderhåll | Cirkulationsparametrar.

• (Observera att du också bör tänka på inställningarna för paramtern Lånetid, omlån.)

Du kan ange ett specifikt återlämningsdatum som gäller från och med och till och med ett visst utlåningsdatum. Exempel Fr.o.m-datum 20190528, T.o.m-datum 20190701 gäller återlämningsdatum 20190815.

• Observera att exemplar med avvikande lånetid angiven på exemplaret inte berörs av det som anges i cirkulationsparametrarna. 

• Innan du börjar bör du fundera över om den längre lånetiden ska gälla alla låntagarkategorier, eller endast "Vanlig låntagare". Tänk på att om du satt olika lånetid för olika låntagarkategorier  kan du behöva upprepa sommarlåneregeln för alla dessa, eftersom låntagarkategorier är den starkaste variabeln i cirkulationsparametrarna. Allt enligt regeln "ju längre till vänster i cirkulationsparametrarna, desto starkare variabel". Om du t ex anger att låntagarkategorin ”Vanlig låntagare” ska få sommarlånetid för vanliga medier, men den normala kortare lånetiden för t ex CD och Video, måste detta anges i reglerna.

 

Ett annat sätt att lägga in sommarlånetider är följande: 

Bestäm dig för när sommarlånsperioden ska börja, t ex 20150528, och när du tidigast vill ha återlämningsdatum, t ex 20150827. Räkna efter hur många dagars lånetid det blir mellan dessa båda datum, t ex 91 dagar.

• Ange, i kolumnen Fr.o.m., det datum då perioden ska börja - enligt ovanstående exempel 20150528.

• Ange, i kolumnen T.o.m., datum för en vecka framåt i tiden - enligt ovanstående exempel 20150603.

• Ange, i kolumnen Värde, det antal dagar som medier som lånas ut under denna period ska få - enligt ovanstående exempel 91 dagar. Du kan även ange tiden i veckor. Detta innebär att återlämningsdatum kommer att variera beroende på när under denna period utlånet gjordes. Enligt ovanstående exempel kommer medier som lånas under angiven period få återlämningsdatum mellan 20150827 och 20150902.
 

• Ange därefter datum för en vecka i taget – enligt ovanstående exempel Fr.o.m. 20150604 och t.o.m. 20150610. Dra ifrån 7 dagar från den förra lånetiden, enligt vårt exempel 91, vilket innebär 84 dagars lånetid i kolumnen Värde.

• Fortsätt med detta tills du börjar närma dig den normala lånetiden. Enligt ovanstående exempel bör den sista raden ange 35 dagars lånetid för medier som lånas mellan 20150723 och 20150729, om den normala lånetiden är 28 dagar. En effekt av detta är att medier som lånas t ex 20150729 får senare återlämningsdatum än medier som lånas t ex 20150730.

Tänk också på att avvikelser för Låntagarkategorier och cirkulationskategorier etc måste anges också med denna metod.

Till startsidan för Administration