Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Pay with Swish  (tilläggsmodul)

Övergripande beskrivning

Med BOOK-IT Pay med Swish kan låntagaren betala skulder skapade i BOOK-IT med Swish. Bibliotekspersonalen initierar betalningen från fliken Skulder och ber låntagaren öppna sin Swish-app. När låntagaren bekräftat betalningen stryks skulden från låntagarkontot.

 

Förberedelser

Teckna avtal med banken om Swish Handel och meddela Axiell Support det Swishnummer du fått. Därefter behöver ett certifikat lägga på plats hos Swish, du kommer du få information från Axiell Support om hur detta går till.

 

Funktioner

Ny knapp i fliken Skulder i Låntagarbilden, Swish-betalning.

När du klickar på Swish-betalning öppnas en dialog där låntagarkontots alla telefonnummer och e-postadresser visas. Telefonnumret används för att skicka en betalningsförfrågan och e-postadressen för kvitto på betalningen. Dessa uppgifter