Funktionsbeskrivning: Barn blir vuxen 

Övergripande beskrivning

När låntagare som är barn fyller 18 och därmed själva skall ansvara för sina lån vill ni kanske göra det tvingande att de godtar bibliotekets låneregler. För att i BOOK-IT kunna fånga upp denna åldersgrupp finns det en funktion som hanterar övergången från barn till vuxen.

Funktioner

Två cirkulationsparametrar hjälper till att hantera övergången från barn till vuxen: Åldersspärr, giltighetsdatum,  som spärrar låntagarkontot  den dagen låntagaren fyller 18, och/eller Åldersspärr, meddelande som lägger ett meddelande på låntagaren den dagen hen fyller 18. Meddelandet syns på låntagarens konto i BOOK-IT och i Arena/BOOK-IT PUB med texten: ”Hej! Du har fyllt år och vi vill gärna få kontakt med dig för att se över dina uppgifter i systemet. Välkommen att kontakta personalen.” Meddelandet skickas ut via Automatiserade jobb och texten går att ändra i fönstret Administration | Grunddata | Cirkulation | Meddelandetexter.

 

Förberedelser

Gör så här om du önskar använda åldersspärr.

Gå till fönstret Administration | Parameterunderhåll | Cirkulationsparametrar... och sök fram de två parametrarna nedan. Du kan välja om du vill använda båda parametrar eller bara en av dem.

Åldersspärr, giltighetsdatum. När barn blir vuxen kan du med hjälp av denna cirkulationsparameter spärra aktuella låntagarkonton den dagen de fyller 18.

En förutsättning är att det i fönstret Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper finns en åldersgrupp med startår 18 år. Om det finns fler åldersgrupper än "Barn" och "Vuxen", så måste du ställa in parametern för "Vuxen". 

Du anger om låntagarens konto ska spärras samma dag som låntagaren fyller år med (1=ja), eller inte (0=nej).

Åldersspärr, meddelande. När barn blir vuxen kan du med hjälp av denna cirkulationsparameter ange om du önskar lägga ett meddelande på låntagarposten den dagen de fyller 18. Meddelandet syns i BOOK-IT, Arena och BOOK-IT PUB, med texten: ”Hej! Du har fyllt år och vi vill gärna få kontakt med dig för att se över dina uppgifter i systemet. Välkommen att kontakta personalen.”

Ange 0 för att meddelande ska läggas utan att låntagaren får signal, 1=meddelande läggs som genererar gul signal eller 2=meddelande läggs som genererar röd signal.  

Om du vill ändra texten gör du det i fönstret Administration | Grunddata | Cirkulation | Meddelandetexter, i delfältet Textnycklar, texten heter Meddelande: Åldersspärr, låntagare.

I fönstret Verktyg | Automatiserade jobb anger du hur ofta jobbet ska ske. 

Om jobbet inte körs varje natt, utan till exempel en gång i månaden så blir det så att första gången jobbet körs påverkar det låntagare som fyllt 18 den senaste dagen, men efter det påverkas alla som fyllt år sedan den senaste körningen. 

Observera att detta slår igenom endast på den konto-organisation der man har lagt in åldersspärr.

Såhär ser meddelandet ut i BOOK-IT och i Arena/BOOK-IT PUB.

 

 

Tips och goda råd 

I funktionen Åldersspärr låntagare i Automatiserade jobb kan du kan ändra intervallet om du har särskilda önskemål.