Tillbaka till Grunddata

Löpnummer

Ändra nummerseriens längd
Inställning för ny nummerserie för varje dag
Inställning för egen nummerserie för enheterna
Tips

Löpnummer på reservation är en modul som öppnas av Axiell Support mot en avgift. Funktionen har tillkommit för att underlätta självservice för låntagarna – genom att sortera reserverat material enligt löpnummer blir det lättare för låntagaren att hitta rätt. Om funktionen är aktiverad ges ett löpnummer när reserverat material fångats in på hämtstället och reservationskvitto skriv ut. Om reservationskvitto inte används tilldelas löpnummer vid utskrift av plocklapp, och om ingendera utskrift görs är det när reservationsmeddelandet skapas som löpnumret sätts.
Löpnummer skrivs ut på reservationskvitto, reservationslapp och reservationsmeddelanden via e-post, A4 samt SMS. Numret visas också i fönstret Överskriden hylltid och i reservationsdetaljen i Låntagarinformationen, Expertsök och Mängd reservationer samt i Arena och BOOK-IT PUB .
Om en reservation fångas in på en enhet som INTE är hämtstället så får reservationen inte löpnummer förrän återlämning och reservationskvitto/-lapp eller -meddelande skrisv ut på rätt enhet. På reservationskvittot står det då Löpnummer 0.

Grundinställningen för löpnummer är sekvensen 1 – 9999, i gemensam serie för hela kontoorganisationen. Om du önskar göra egna inställningar görs detta i fönstret Grunddata | Reservationer | Löpnummer. Här kan du definiera hur lång nummerserien ska vara, du kan välja att löpnummerserien börjar om varje dag, och du kan också ställa in löpnummer per enhet. Detta innebär att valda enheter får egen nummerserie som börjar och slutar med angivna värden.

Gör så här för att ändra nummerseriens längd:
1. Markera raden för grundinställning (för kontoorganisationen).
2. Dubbelklicka i fältet för Maxvärde. Skriv in önskat maxvärde.
3. Klicka på Uppdatera och Spara.

Gör så här för att göra inställning för ny nummerserie för varje dag:
1. Markera raden för grundinställning (för kontoorganisationen).
2. Dubbelklicka i fältet för Löpnummersekvens.
3. Välj Ny sekvens varje dag i listrutan.
4. Klicka på Uppdatera och Spara.

Observera att om du väljer ny nummerserie för varje dag ska cirkulationsparametern Reservationer, antal hylldagar inte tillåta olika antal hylldagar för olika typer av material om uppställning görs enligt Hämtas senast-datum.

Gör så här för att göra inställning för egen nummerserie för enheterna:
1. Klicka på Lägg till.
2. Välj enhet i listrutan för Organisation.
3. Dubbelklicka i fältet för Löpnummersekvens
4. Välj Ny sekvens varje dag eller Från 1 till Maxvärde.
5. Om du har valt från 1 till Maxvärde kan du ändra till önskade värden.
6. Klicka på Uppdatera och Spara.

Om reserverat material ska stå ute i biblioteket för självbetjäning, så kan det vara klokt att avidentifiera Reservationslappen/-kvittot. Du kan skapa egna mallar för reservationskvitto och/eller reservationslapp i fönstret Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar.

Tips
Grundinställningen för kontoorganisationen kan behållas generellt medan egna regler kan skapas för utpekade enheter.

I fältet för Värde visas nästa löpnummer, och här görs normalt inga inställningar.

Om du ändrar maxvärde för att få en kortare löpnummerserie så är det viktigt att ha en rejäl marginal för att inte riskera dubbleringar.

Tillbaka till Grunddata