Texter

Texter ger dig möjlighet att själv bestämma vilka texter du vill ha på bl a menyalternativ, knappar, fönsterrubriker, ledrubriker och meddelanden i BOOK-IT.

Följande beteckningar på textnycklarna är viktiga att känna till för att dina justeringar komma på de ställen du tänkt dig. I vissa fall kan justeringen slå igenom på flera ställen, d v s byter du namn på en knapp ändras namnen på samtliga knappar som har texten kopplad till just den nyckeln.

btn = knapp
txt  = löpande text eller länk
lbl = ledrubrik
head = kolumnrubrik
w_head = fönsterrubrik
t_head = tabellrubrik
menupoint = menyalternativ
lnk = länk

Gör så här för ändra ändra texter:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn.
2. Välj Texter
3. Välj Systemtexter

De fält du ska använda är Visa, Som börjar med och Tillgängliga nycklar. Du skall inte ändra något i de övriga fälten.

Välj Texter i listrutan Visa.

Skriv i fältet Som börjar med in början på texten som du vill ändra och tryck Enter på tangentbordet. Du får upp ett eller flera förslag i delfönstret Tillgängliga nycklar.

Markera den rad i Tillgängliga nycklar du vill ändra.

Om du klickar på Kopplingar kan du i vilka fönster den markerade textnyckeln används. Tänk på att samma text kan användas i flera olika funktioner, och om du ändrar texten måste den fungera i alla fönster.

Klicka på Ändra... Fönstret Ändra nyckel öppnas. I fältet Text ser du textens nuvarande lydelse. I detta fönster ska du endast använda fältet Text.

Skriv den önskade texten i fältet Text.

Klicka på OK och därefter på Spara eller OK för att bekräfta justeringarna.

När du ändrat en text i personaldelen ska du ändra systemparametern RESOURCES_FROM_DB från 0 till 1 för att det ska slå igenom.
Det innebär att texterna hämtas från databasen istället för från klienten. Observera att detta kan medföra något försämrad prestanda.

Tips

*Om du inte får träff kan du inleda sökningen med trunkeringstecknet %.

Tänk på att de ändringar du gör slår igenom för alla kontoorganisationer.

Var noga med att dokumentera dina justeringar eftersom de riskerar att återställas till standard vid uppgraderingar.

Tänk på att textändringar i personaldelen av BOOK-IT kan ha negativa konsekvenser då det gäller support och Hjälptexter, eftersom texterna då inte längre stämmer.