Förvärv

Här kan du läsa det mesta om förvärvsrutinena i Inköp och Periodika.

Det finns två funktionsbeskrivningar som handlar om inköp: Förvärv - Inköpskorgon och Förvärv - Orderbekräftelser.

Nedanstående administrativa fönster är knutna till förvärv på olika sätt:

Orderrättigheter (Administration | Användare)

Avdelningar (Grunddata | Allmänt), standardanslag
Exportfiler (Grunddata | Allmänt)
Externa formulär (Grunddata | Allmänt)
Externa språk (Grunddata | Allmänt)
Länder (Grunddata | Allmänt)
Organisationsstrukturer (Grunddata | Allmänt), standardanslag
Valutor (Grunddata | Allmänt)

Anslag (Grunddata | Förvärv)
Leverantörer (Grunddata | Förvärv)
Orderregler (Grunddata | Förvärv)
Periodika - Hanteringstyper (Grunddata | Förvärv)
Periodika -Stat1 (Grunddata | Förvärv)
Periodika - Stat2 (Grunddata | Förvärv)

Leverantörer, katalogposter (Grunddata | Katalog)
Filimport (Katalog)

BIB_SERVICE (Parameterunderhåll | Systemparametrar)
DEF_CURR (Parameterunderhåll | Systemparametrar)
DEF_BUDGET_YEAR (Parameterunderhåll | Systemparametrar)
DEF_PE_BUDGET_YEAR (Parameterunderhåll | Systemparametrar)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices