Räkningar

Söka efter ärende
Se innehållet i ett ärende
Lägga till/ändra statusbeteckning
Avsluta ärende

Detta fönster ger dig möjlighet att söka efter externa räkningar och inkassoärenden.
Här kan du se vad ärendena innehåller, ge dem en egendefinierad status samt avsluta dem. 
Om ni har tilläggsmodulen BOOK-IT Eco för koppling mot kommunens ekonomisystem ska ärendena normalt inte avslutas här - det görs automatiskt från det externa systemet när räkningen betalas, varvid aktuella exmplar gallras och ärendena avslutas. 

Söka efter ärende

Gör så här för att söka efter ett visst ärende:

1. Välj Cirkulation | Räkningar
2. Gör dina inställningar för att filtrera sökningen

I delfönstret Sökning kan du söka på:

Lånekortsnummer
Ärendenummer

Ärendetyp, dvs extern räkning eller extern inkasso
Datumintervall. Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD
Status. Hämtas från grunddatafönstret Räkningsstatus

Alternativt kan du söka utan några inställningar för att få träff på alla ärenden

3. Klicka på Sök

Resultatet presenteras i det högra delfönstret Ärenden.

Här presenteras:

Låntagarid
Namn
Personnummer
Ärendetyp
Ärendenummer
Påminnelsedatum
Status
Datum för statusändring


Se innehållet i ett ärende

Gör så här för att se innehållet i ett ärende:

1. Markera aktuell rad
2. Klicka på Detalj (alternativt högerklicka)

Innehållet presenteras i ett visningsfönster med uppgifter om:

Huvuduppslag
Etikettnummer
Medietyp
Utlåningsdatum
Förfallodatum
Återlämningsdatum


Knappen Låntagare tar dig till låntagarinformationens adressflik. I fliken Skulder visas inkassoärendet/den externa räkningen i delfönstret Kravtyp. Det är ett visningsfönster, du kan inte göra ändringar här.

Lägga till eller ändra statusbeteckning

Gör så här för att lägga till eller ändra statusbeteckning för ett ärende (under förutsättning att det finns statusbeteckningar i grunddatafönstret Räkningsstatus):

1. Markera aktuell rad i grupprutan Ärenden
2. Välj Status i listrutan
3. Klicka på Ändra status till
4. Klicka på Spara eller OK

Avsluta ett ärende

Gör så här för att avsluta ett ärende:

1. Markera aktuell rad i grupprutan Ärenden
2. Klicka på Avsluta ärende. Du får nu en fråga om exemplaren i ärendet ska gallras. Om du svarar Ja gallras exemplaret, om du svarar Nej kvarstår exemplaret som utlånat till låntagaren, men i båda fallen försvinner ersättningsavgiften från låntagarens skuldflik.
3. Klicka på Spara eller OK