Överskriden hylltid

Denna funktion används för att söka fram och ta bort infångade reservationer som låntagarna inte hämtat ut inom den stipulerade tiden. En förutsättning är att reservationsmeddelande eller -lapp skrivits ut. Hur lång tid medierna ska stå på reservationshyllan anger du i cirkulationsparametern Reservationer, antal hylldagar.
Här hamnar också alla kopiebeställningar med cirkulationskategori Fjärr-kopia från Fjärrlånemodulen efter ankomstregistrering.

Genom att markera en rad kan du med hjälp av knappen Katalogpost (Alt+E) komma till beståndsfliken i Expertsök eller med låntagarknappen (Alt+L) komma till låntagarposten.

Tänk på att om du genererar om kalendern får du inga träffar i Överskriden hylltid förrän dagen därpå.


Ta bort exemplar med överskriden hylltid

För att ta bort exemplar som inte hämtats och lånats av reservanterna börjar du med att öppna fönstret Överskriden hylltid. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Överskriden hylltid...

Gör så här för att ta bort exemplar med överskriden hylltid:

1. Välj enhet.

2. De exemplar som har överskridit sin hylltid visas i en träfflista, sorterad på författare. Här finns titelinformation, etikettnummer, låntagarnamn, låntagar-id, cirkulationskategori, datum för hämtas senast samt löpnummer för reservation - under förutsättning att modulen för löpnummer är aktiverad. Du kan välja sorteringsordning genom att klicka på önskad rubrik, till exempel Låntagare, för att få träffarna sorterade alfabetiskt efter låntagare. Klickar du på Låntagare en gång till sorteras listan i omvänd alfabetisk ordning.

3. Skriv ut träfflistan.

4. Ta bort posterna genom att klicka på Ta bort alla. Du får då först en kontrollfråga att bekräfta. Det är också möjligt att ta bort enskilda poster genom att markera en eller flera  och klicka på Ta bort. Nu sker borttagningen omedelbart och du kan inte ångra det genom att avbryta.

4. Plocka bort exemplaren från reservationshyllan med hjälp av den utskrivna listan. Återlämna därefter exemplaren för att kontrollera om det finns ytterligare reservationer.