Tillbaka till Grunddata

Meddelandemallar

Lägga till meddelandemallar
Ändra meddelandemallar
Ta bort meddelandemallar
T
ips

I fönstret Meddelandemallar kan du styra vilken information om låntagare respektive avsändare som ska finnas med på pappersutskrifter, e-post och sms..

Du kan göra egna inställningar för  reservationsmeddelanden, reservationslappar, kvitton av olika slag, reservationspåminnelser, 1:a påminnelser, 2:a påminnelser, 3:e påminnelser,  räkningar och räkningspåminnelser samt beställningskvitton för Hämtningsbeställningar (tilläggsmodul).

Uppgifterna som du kan styra vad gäller utskrifter är för:

låntagare: namn, id, personnummer, kategori, grupp, adress, e-post, telefon, klass, enhet/skola (samt Extra 1 och Extra 2 för Reservationslappar och -kvitton).

avsändare: namn, adress, e-post, telefon (samt extra information på kvitton för utlån, återlämning, omsättning, reservation samt betalning).

För e-post kan du ställa in uppgifter om låntagar-id, namn samt personnummer.
För sms gäller inställningsmöjlighet för låntagar-id och namn.

Om du behöver kan du ha olika mallar för olika enheter och/eller låntagarkategorier.

Om du inte skapat egna mallar är fönstret tomt, och informationen i utskrifterna blir enligt grundinställningarna i systemet.

Om du lagt upp egna mallar visas dessa i det vänstra delfönstret Format, medan det högra fönstret Typ visar vilken information som är vald för respektive meddelandemall. 

Filtrerad visning av FormatOrganisation och Låntagarkategori kan göras via listrutorna högst upp.

Lägga till meddelandemallar

Gör så här för att lägga till meddelandemall:

1. Välj Administration i huvudmenyn

2. Välj Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar...

3. Klicka på Lägg till...

4. Välj Meddelandeformat i den översta listrutan

5. Välj kontoorganisations- eller enhetsnivå i listrutan Enhet

6. Välj låntagarkategori i listrutan om du vill skapa en egen meddelandemall för en viss låntagarkategori. Detta är inte obligatoriskt

7. I fönstret Typ till höger markeras de uppgifter som skrivs ut. Du kan lägga till fler uppgifter eller ta bort förvalda genom att markera aktuell rad och därefter klicka på knappen Ändra

8. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK

Ändra uppgifter om meddelandemallar

Gör så här för att ändra uppgifter om meddelandemall:

1. Välj Administration i huvudmenyn

2. Välj Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar...

3. Markera den aktuella meddelandemallen

4. Klicka på Ändra...

5. Markera aktuell rad och klicka på knappen Ändra

6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK

 

Alternativt tillvägagångssätt att ändra i en befintlig mall i fönstret Meddelandemallar är följande:

3. Markera den aktuella meddelandemallen

4. Markera/avmarkera uppgiftstyp(er) i det högra delfönstret Typ

5. Klicka på Ändra under det högra delfönstret Typ

6. Klicka på Spara eller OK

Ta bort meddelandemallar

Om du tar bort en meddelandemall utformas såväl nya som tidigare utskrifter av detta meddelandeformat enligt systemets grundinställningar.

Gör så här för att ta bort meddelandemall:

1. Välj Administration i huvudmenyn

2. Välj Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar...

3. Markera den aktuella meddelandemallen

4. Klicka på Ta bort

5. Klicka på Spara eller OK.

Tips

De val man gör för Utlån: Långt kvitto blir gällande även för Omsättning: Långt kvitto. Omsättning: Långt kvitto kan inte användas separat.

 

Tillbaka till Grunddata