Tillbaka till Grunddata

Text-/reservationsinställningar

Lägga till reservationsinställningar
Ändra reservationsinställningar
Ta bort 
reservationsinställningar

Detta fönster används för att slå av och på reservationsknappen för olika typer av material i Arena/BOOK-IT PUB.

Du kan använda dig av variabler för Arena/BOOK-IT PUB-användare, katalogposttyp, publikationstyp och objektkod. Om du arbetar i en installation med MARC21 är objektkod ersatt med medietyp.
 

Lägga till reservationsinställning

Gör så här för att skapa en inställning för exemplar- eller titelreservation i Arena/BOOK-IT PUB:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Webb | Text-/reservationsinställningar
3. Välj Visa knapp, exemplarreservation eller Visa knapp, titelreservation i listrutan Typ
4. Klicka på Lägg till
5. Klicka i kolumnen Användare och välj användare om du vill skapa en reservationsinställning för en viss Arena/BOOK-IT PUB-användare.

6. Klicka i kolumnen Katalogposttyp och välj typ om du vill skapa en reservationsinställning för en viss katalogposttyp. (Välj inte Auktoritet, Fjärrlån eller Tillfällig. De undantas alltid vid sökning och visning av poster Arena/BOOK-IT PUB). För en beskrivning av de olika katalogposttyperna, se Katalogposttyper.)

7. Klicka i kolumnen Publikationskod och välj typ om du vill skapa en reservationsinställning för en viss publikationstyp. (Välj inte någon av typerna Huvudpost till flerbandsverk eller Huvudpost i seriell publikation - de används inte i systemet).

8. Klicka i kolumnen Objektkod alt Medietyp och välj typ om du vill skapa en reservationsinställning för en viss objektkod alternativt medietyp.

9. Ange 0 om reservation inte är tillåten, eller 1 för att tillåta reservation.

10. Klicka på Uppdatera

11. Klicka på Spara eller OK.

Listrutorna i den övre delen av fönstret ger dig möjlighet att filtrera visningen, men används inte när du skapar reservationsinställningarna.


Ändra reservationsinställning

Gör så här för att ändra en reservationsinställning:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Webb | Text-/reservationsinställningar
3. Välj Visa knapp, exemplarreservation eller Visa knapp, titelreservation i listrutan Typ
4. Markera aktuell rad
5. Klicka på den kolumn för vilken du vill ändra innehållet
6. Utför din ändring
7. Klicka på Uppdatera
8. Klicka därefter på Spara eller OK


Ta bort reservationsinställning

Gör så här för att ta bort en reservationsinställning:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Webb | Text-/reservationsinställningar
3. Välj Visa knapp, exemplarreservation eller Visa knapp, titelreservation i listrutan Typ
4. Markera aktuell rad
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK.
 

Tillbaka till Grunddata