Profillistor


Fönstret Profillistor används av bibliotekspersonalen i två moment - för skapande av intresseprofil för specifika låntagare, och för generering av listor som stämmer överrens med dessa intresseprofiler.

1. Skapa intresseprofil
2. Ta fram listor enligt intresseprofil

1. Skapa intresseprofil

1. Välj Katalog i huvudmenyn
2. Välj Profillistor

Fönstret består av fyra flikar - Listor, Sökning, Träfflista och Katalogpost. Skapandet av en intresseprofil görs i flik nummer två, Sökning.

Börja med att söka fram en låntagare, antingen genom att dra lånekortet eller genom att klicka på ... och söka fram låntagaren på valfritt vis. Skriv in ett namn på profilen du nu ska skapa. I nästa steg ska du skriva in villkor för den nya intresseprofilen. Utsökningen fungerar som en sökning i Expertsök. Du kan göra inställningar i vänsterdelen, söka med kvalifikatorer eller en kombination av båda. Klicka på Sök för att verkställa sökningen.

Tips! Med hjälp av kvalifikatorn /tg tillsammans med organisations- enhets- eller avdelningskod kan du skapa profiler som endast söker fram medier som är tillgängliga för lån.

Efter en stund är sökningen klar och du kan klicka på knappen Träfflista eller motsvarande flik för att se resultatet. I det här momentet har du chans att välja bort titlar som du inte vill ska komma med nästa gång profilen används. Vid behov kan du i fliken Katalogpost titta lite närmare på varje post.


Är du nöjd med din utsökning klickar du på knappen Skapa lista och du har härmed skapat en intresseprofil för denna låntagare.

2. Ta fram listor enligt intresseprofil

1. Välj Katalog i huvudmenyn
2. Välj Profillistor

Framsökning av låntagares intresseprofiler görs i flik nummer ett, Listor.

Börja med att söka fram en låntagare, antingen genom att dra lånekortet eller genom att klicka på ... och söka fram låntagaren på valfritt vis. Under rubriken Listnamn visas nu alla de intresseprofiler som finns lagrade för den aktuella låntagaren.

I den högra delen av fönstret visas, förutom listnamn och låntagare, även den söksyntax som ligger till grund för den aktuella intresseprofilen för markerad lista. Här visas antal exemplar inne, observera dock att det är exemplar inne på den enhet man är inloggad på. Där finns även en knapp med namnet Skapa profillista. Klicka på den så genereras en lista på de titlar som stämmer med profilen.

Tillhör låntagaren en kategori som har lånehistorik kommer titlar från låntagarhistoriken inte med i utsökningen.

Markera en träff och gå till fliken Katalogpost om du vill titta närmare på en titeln. Listan kan skrivas ut i valfritt format med hjälp av knappen Skriv ut.