Katalogisera, fritt

Fönstret Katalogisera, fritt består av två flikar, Marc och Redigerat format.

All inmatning av data sker i fliken Marc. Varje fält måste inledas på ny rad och föregås av teckenkombinationen *¤. Ny rad infogar du genom att trycka på Ctrl+Enter. Exempel: *¤245. Välj sedan lämpliga indikatorer, enligt anvisningarna i formatet, och infoga dem direkt efter den treställiga koden. Exempel: *¤24510. Blanka indikatorer skapas med mellanslagstangenten.

Som delfältsavskiljare använder du $, som är obligatorisk framför varje delfält och delfältskod. Exempel: *¤24510$aMitt liv som hund

Du kan ange de önskade fälten i vilken ordning du vill. När posten sparas sker en automatisk och nummerordnad sortering av postens innehåll. Delfälten måste dock anges i den ordning du vill att de ska presenteras. 

Varje upprepning av ett fält presenteras i nedre halvan av fönstret, under rubriken Upprepade fält. Du behöver inte själv placera upprepningen där, det tar systemet hand om åt dig. All inmatning ska ske i den övre halvan av fönstret.

Fliken Redigerat format används för att förhandsgranska resultatet.

För mer information om knappar och annan funktionalitet se hjälptexten för fönstret Katalogisera, via mallar.