Tillbaka till Grunddata

Räkningsstatus

Lägga till räkningsstatus
Ändra räkningsstatus
Ta bort räkningsstatus

I detta grunddatafönster presenteras de statusbeteckningar du behöver för att kunna administrera din räkningshantering. Dessa status kan du välja bland i fönstret Cirkulation | Räkningar.
Här kan du lägga till, ändra och ta bort räkningsstatus.


Lägga till en räkningsstatus

Gör så här för att lägga till en ny status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Räkningsstatus
3. Klicka på Lägg till
4. Ange ett namn för statusen i kolumnen Namn
5. Ange en kod för statusen i kolumnen Kod
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Spara eller OK

Ändra uppgifter om räkningsstatus

Gör så här för att ändra uppgifter om status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Räkningsstatus
3. Ställ markören på den rad du vill ändra uppgifter för
4. Gör dina ändringar
5. Klicka på Uppdatera och därefter på Spara eller OK

Ta bort uppgifter en statusbeteckning

Gör så här för att ta bort en statusbeteckning:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Räkningsstatus
3. Ställ markören på den rad du vill ta bort
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK
6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK för att stänga fönstret.

Tillbaka till Grunddata