Tillbaka till Grunddata

Hantering

Lägga till regler för hantering av medier
Ändra regler för hantering av medier
Ta bort regler för hantering av medier

I fönstret Z39.70 Hantering kan du själv med hjälp av objektkoder, avdelningar och placeringar styra vilka medier som ska kunna lånas och återlämnas i självbetjäningsautomater.

Grundinställningarna vid leverans är inställda för organisationsnivån "1 Admin Alla", det vill säga den högsta nivån i systemet, som innebär att regeln är gemensam för alla kontoorganisationer i systemet.

Du har möjlighet att skapa nya regler för alla nivåer i organisationen - kontoorganisationsnivå, enhetsnivå samt cirkulationsställe. Detta innebär att du kan skapa olika regler för alla självbetjäningsautomater i systemet. En förutsättning för detta är att det för varje automat finns ett eget cirkulationsställe.

Lägga till regler för hantering av medier


1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Z39.70 | Hantering
3. Välj organisationsnivå i listrutan ovanför Organisation
4. Välj organisationsnivå i listrutan under Organisation
5. Välj objektkod i listrutan under Objektkod. Du har även möjlighet att välja *, det vill säga ange en regel för alla objektkoder
6. Välj avdelning i listrutan under Avdelning. Du har även möjlighet att välja *, det vill säga ange en regel för alla avdelningar
7. Välj placering, eller välj * för att ange en regel som gäller för alla placeringar inom avdelningen
8. Välj Ja eller Nej under Stöldskydd, beroende på om stöldskyddet ska aktiveras vid utlån/återlämning
9. Välj Ja eller Nej i listrutan under Tor in, beroende på om återlämning ska accepteras eller inte
10. Välj Ja eller Nej i listrutan under Tor ut, beroende på om utlån ska accepteras eller inte
11. Klicka på Lägg till
12. Klicka på Spara eller OK

(TOR In innebär återlämning i alla typer av återlämningsautomater, och TOR Ut innebär utlån i alla typer av utlåningsautomater).

Ändra regler för hantering av medier

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Z39.70 | Hantering
3. Markera den rad du vill ändra
4. Gör din ändring i någon av listrutorna Stöldskydd, Tor In eller Tor Ut
5. Klicka på Ändra
6. Klicka på Spara eller OK

Ta bort regler för hantering av medier

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Z39.70 | Hantering
3. Markera den rad du ta bort
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Tillbaka till Grunddata