Tillbaka till Grunddata

Adresser

Lägga till adress
Ändra adress
Ta bort adress

I detta grunddatafönster presenteras bibliotekets olika adresser som finns upplagda i systemet.
Här kan du lägga till, ändra och ta bort adresser. En biblioteksenhet kan ha flera olika adresser; kanske vill du lägga in en adress som används som postadress för till exempel fjärrlåne- och inköpskontakter, och en besöksadress som används för låntagarmeddelanden och kvitton.

Lägga till adress

Gör så här för att lägga till en ny adress:

Välj Administration i huvudmenyn.
Välj Grunddata | Allmänt | Adresser.
Välj kontoorganisation i listrutan.
Klicka på Lägg till.
Ange en Beskrivning för adressen. Uppgiften är obligatorisk.
Ange Namn på biblioteket eller organisationen. Uppgiften är obligatorisk.
Fyll i övriga relevanta fält. (Om tilläggstjänsten Postens e-brev används måste postnumret anges enligt formatet 123 45). Fältet för e-postadress är endast en visningsadress. De e-postadresser som används i systemet hämtas från grunddatafönstret Allmänt | Adresser,egna.
Fritext: Detta fält kan användas för allmän information om till exempel öppettider eller adress för respektive bibliotek, och visas på olika typer av kvitton - under förutsättning att fältet är valt under Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar.
Fritextfältet är tänkt att också användas för publicering av kontaktinformation på webben, innehållet kan hämtas via api:er. Funktionen är ännu inte implementerad för Arena och BOOK-IT PUB.

Klicka på OK.
Klicka på Spara eller OK.

Ändra adress

Gör så här för att ändra adressuppgifterna:

Välj Administration i huvudmenyn.
Välj Grunddata | Allmänt | Adresser.
Välj kontoorganisation i listrutan.
Markera den aktuella adressen.
Klicka på Ändra.
Utför din ändring.
Klicka på OK.
Klicka på Spara eller OK.

Ta bort adress

Gör så här för att ta bort en adress:

Välj Administration i huvudmenyn
Välj Grunddata | Allmänt | Adresser
Välj kontoorganisation i listrutan
Markera den aktuella adressen
Klicka på Ta bort.
Klicka på Spara eller OK

Det går inte att ta bort adresser som används i systemet.

Tillbaka till Grunddata