Tillbaka till Grunddata

 

Adressetiketter

Lägga till adressetiketter
Ändra uppgift om adressetiketter
Ta bort adressetiketter

I detta grunddatafönster kan du skapa den typ av adresser som du har behov av för att kunna skriva ut adressetiketter till fjärrlånebibliotek, leverantörer och låntagare från vissa fönster. Här kan du också ändra och ta bort adressetiketter.

Uppgifterna hämtas från olika register i systemet, men typen av adressinformation är densamma för alla tre mottagartyperna (Fjärrlånebibliotek, Leverantör och Låntagare).

Du kan skapa generella adressetiketter som gäller för alla mottagartyper och alla länder, alternativt individuella för de tre mottagartyperna och/eller anpassningar för nationella olikheter.

Det finns möjlighet att skriva ut  adressetiketter från följande fönster: Låntagare, Mängd låntagare, Fjärrlån (både för låntagare och fjärrlånebibliotek), Grunddata Bibliotek, fjärrlån samt Grunddata Leverantörer.

För att utskrifter av adressetiketter ska fungera måste formatinställningar göras i grunddatafönstret Etikettinställningar (där bland annat etikettskrivare måste vara definierad).

Lägga till adressetiketter

Gör så här för att lägga till adressetiketter:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adressetiketter.
3. Klicka på Lägg till.
4. Välj Mottagartyp för adress
5. Välj Land för adress

I delfönstret Layout gör du så här:

1. Klicka på Lägg till (använd TAB-tangenten för att hoppa mellan fälten)
2. Ange Radnummer för varje etikettrad. Ex. 1 för översta raden
3. Ange Sekvens (obligatoriskt, ange t.ex.1). Om det på en och samma rad ska finnas mer än ett fältinnehåll, t.ex. postnummer och postadress anges sekvens 1 för fältinnehåll postnummer och sekvens 2 för fältinnehåll postadress
4. Välj Fält bland de befintliga i listrutan
5. Välj Text/parameter om en fast text eller blankrad önskas
6. Skriv in ett Skiljetecken om två fält på en rad önskas åtskilda med ett dylikt, gör ett mellanslag om detta önskas mellan två fält på en rad

Klicka på OK när du är klar med första raden. Klicka sedan på Lägg till för att kunna fylla i nästa rad. Fortsätt rad för rad. När du klickar på OK visas resultatet nere i delfönstret Förhandsgranska. Avsluta med att klicka på Spara.

När du har skapat din första typ av adressetikett  och vill lägga till fler kan du markera raden för etiketten och klicka på knappen Kopiera. Du får då upp en kopia av den etikett du markerade och kan ändra en eller flera rader.

Typsnitt, storlek och skrivarinställningar för utskrifterna av adressetiketter definieras i grunddatafönstret Allmänt | Etikettinställningar under fliken Adressetiketter

Ändra uppgift om adressetiketter

Gör så här för att ändra uppgift om adressetiketter:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adressetiketter
3. Ställ markören på den aktuella mottagartyp och i grupprutan Layout på önskad rad.
4. Gör din ändring
5. Klicka på Uppdatera
6. Klicka på Spara eller OK

Ta bort uppgift om adressetiketter

Gör så här för att ta bort uppgift om adressetiketter:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adressetiketter
3. Markera raden för den adressetikett du vill ta bort  
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK
 

Tillbaka till Grunddata