Tillbaka till Grunddata

Låntagargrupper

Lägga till låntagargrupper
Ändra uppgifter om låntagargrupper
Ta bort låntagargrupper

Detta grunddatafönster presenterar de grupper som du kan koppla låntagarna till i låntagarinformationen. Du kan använda dig av fälten i funktionerna Mängd låntagare, Statistikprofiler samt Rapporter. I FreeLib används Låntagargrupper för beteckning på klasser, Läs mer under Låntagarkategorier/FreeLib.

Låntagargrupper kan också användas för bokbusshållplatser. Skapa en låntagargrupp per hållplats, koppla sedan låntagarna till rätt hållplats. I grunddatafönstret Meddelandemallar finns möjlighet att markera kryssrutan Låntagare: grupp i utskrifterna för reservationskvitto, reservationslapp och reservationsmeddelande.
Därmed ser man enkelt vid vilken hållplats som låntagaren ska hämta sina reserverade medier. Det innebär dessutom att det går att få separat statistik för hållplatserna.

Låntagargrupper kan också användas för att dela in Boken kommer-låntagare i olika grupper för veckodagar, beroende på vilken dag i veckan låntagarna får sina leveranser.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort låntagargrupper.

Lägga till låntagargrupper

Gör så här för att lägga till låntagargrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagargrupper...
3. Välj kontoorganisation
4. Klicka på Lägg till...
5. Ange ett namn och en beskrivning.
6. Klicka på OK och därefter på Spara eller OK

Ändra uppgifter om låntagargrupper

Gör så här för att ändra uppgifter om låntagargrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagargrupper...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella låntagargruppen
5. Klicka på Ändra
6. Utför din ändring
7. Klicka på OK och därefter på Spara eller OK

Ta bort låntagargrupper

Gör så här för att ta bort en låntagargrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagargrupper...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella låntagargruppen
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK

Bara låntagargrupper som saknar kopplingar i systemet kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata