Tillbaka till Grunddata

Katalogposttyper

Alla katalogposter är stämplade med en viss katalogposttyp.

Dessa katalogposttyper levereras med systemet:

Analytisk post. Avser t ex poster som hänvisar till artiklar i tidskrifter och årsböcker.

Auktoritet. Poster av denna typ finns endast i databasen om biblioteket skapat egna, lokala titlar av detta slag inom ramen för katalogisering.

Fjärrlån. Poster av denna typ gäller titlar som finns i tilläggsmodulen BOOK-IT Fjärrlån.

Inköp. Denna katalogposttyp används inte längre.

Periodika. Poster av denna typ hänvisar till titlar som förekommer som s k basposter i tilläggsmodulen BOOK-IT Periodika.  Periodikaposter som inte är indragna som basposter i periodikamodulen behandlas som standardposter.

Resurs. Posttyp i reserv. Används om nytt behov av att kunna särskilja vissa katalogposter uppstår.

Standard. Avser helt vanliga poster, utan särskilda kännetecken.

Tillfällig. Avser de poster som skapas automatiskt i samband med utlån av tillfälligt exemplar. Dessa kan bara sökas fram i Mängd exemplar och i Expertsök med kvalifikatorerna /pt, /id eller /tr, men inte i Arena/BOOK-IT PUB

Kolumnen Kod innehåller en beteckning för respektive posttyp som är dold för "normalanvändaren" av systemet.

Om Index är förkryssat innebär det att posttypen indexeras, dvs. att den är sökbar i Expertsök och Arena/BOOK-IT PUB.
Tips! Du kan avindexera befitliga poster genom att byta katalogposttyp till en som inte indexeras. Detta görs i Katalogisera, via mallar eller Katalogisera, fritt.

Om Synlig är förkryssat innebär det att posttypen är valbar under Inställningar i Expertsök och Mängd katalog. Du kan också söka de olika katalogposttyperna med hjälp av kvalifikatorn /pt. Se koder för katalogposttyper

I Arena/BOOK-IT PUB får du normalt  inte träff på posttyperna Fjärrlån, Auktoritet, Inköp, Resurs och Tillfällig vid vanlig sökning. Detta är definierat  i systemparametern WEB_CATALOG_TYPES, där det anges vilka katalogposttyper som ska visas i Arena och BOOK-IT PUB.

Det går inte att ta bort en katalogposttyp som används i systemet.

Tillbaka till Grunddata