Tillbaka till Grunddata

Tecken

Detta grunddatafönster reglerar villkor för sökning, sortering och utredigering av olika specialtecken i katalogposterna i databasen. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

Du kan ha nytta av detta fönster då du arbetar med sökning och katalogisering.

I kolumnen Skrivs  kan du utläsa hur du kan skriva tecknet när du katalogiserar. Exempel: om du matar in #L i ett katalogfält redigeras det ut som Ł. Du kan naturligtvis använda själva tecket Ł också.

I kolumnen Indexeras kan du se hur ett tecken kan sökas.
Exempel: Söker du på ett ord som innehåller Ł kan du använda tecknet L. En sökning på den polska staden Łodź kan göras med söktermen Lodz med samma resultat som om man använt de polska tecknen.