Powrót

Allmänna dokument

Allmänna dokument

Här finns dokument som handlar om version 10.0.

Offline

Installation av klient

Tips & kända fel 2020-02-24

Loggfiler

Inför redovisning av årsstatistik 2019 2020-01-30

Årsstatistik 2019 MARC21 2020-01-30

Årsstatistik 2019 BTJMARC1

 


 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices