BOOK-IT-hjälpen

Funktionstangenten F1 öppnar online-hjälpen för aktivt fönster. Detta fungerar för alla fönster i BOOK-IT.

Hjälpen är uppställd enligt huvudmenyn i BOOK-IT, dessutom finns det ett avsnitt som heter Funktionsbeskrivningar, för att underlätta vid igångsättning av nya funktioner/arbetssätt. Avsnittet Guide innehåller tips om bland annat kortkommandon och fönsternavigering.

Ikonerna för Lägg till, Ändra och Tabort benämns genomgående i ord i den löpande texten. 

Under Hjälpmenyn finns länkar till BOOK-IT-supporten, till AxiellDirekt webbshop samt till Swish driftinformation.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices