Tillbaka till Grunddata

Bildleverantör

Exempel
Aktivera bildleverantör
Lägga till bildleverantör
Ta bort bildleverantör
Tips

I detta grunddatafönster hanteras leverantörer av omslagsbilder som visas i anslutning till katalogposter i Expertsök, Arena och BOOK-IT PUB.

En förutsättning för att det ska fungera att anropa bilderna är att bildleverantören lagrar bilderna på ett sätt så de identifieras med ett nummer eller id som kan rymmas i ett marc-fält i katalogposten. Det är vanligt att bilderna sparas som enskilda filer namngivna efter mediets ISBN eller EAN.

Det finns plats för sex bildleverantörer som anges i en bestämd prioritetsordning. Prioritet har högst prioritet, och innebär att bilder hämtas i första hand från den leverantören, i andra hand från leverantör med prioritet 1 och så vidare. Alla sex leverantörer kan vara aktiverade samtidigt.

Varje leverantör kan också förses med en sök-url som bildar en klickbar länk till själva titeln hos leverantören.

Du kan inte lägga till fler än de sex bildleverantörer som levereras med systemet men du kan ändra de inlagda till andra leverantörer.

 

Exempel

AdLibris (kräver inte abonnemang eller tillstånd, men AdLibris har meddelat att denna tjänst kommer att upphöra)

Bild-URL: http://www.adlibris.com/se/organisationer/showimage.aspx?isbn=@param

Sök-URL (Sökväg till medieinformationen): http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=@param

AdLibris tillhandahåller omlagsbilder till vanliga böcker samt e-böcker.

 

Syndetic Solutions (kräver abonnemang, kontaka BTJ)

Bild-URL: 
http://www.syndetics.com/index.aspx?isbn=@param/mC.JPG&client=XXXXX&type=L12

Sök-URL (Sökväg till medieinformationen): 
http://www.syndetics.com/index.aspx?isbn=@param/index.html&client=XXXXX&type=rw12

Ersätt XXXXX med ditt användarnamn som du fått från Syndetics/BTJ.

Syndetics levererar bilder till böcker  och e-media  via ISBN-nummer och svenskt AV-material via EAN-nummer. I BOOK-IT måste du lägga upp detta som två bildleverantörer där den ena hämtar bild via ISBN och den andra via EAN.

 

Axiells bildtjänst (kräver abonnemang, kontakta oss via formulär)

Denna tjänst gäller  svenska tryckta böcker, ljudböcker, e-böcker, e-ljudböcker och andra typer av medier som är försedda med ett ISB-nummer. Omslagsbilder till filmer, konsolspel, musik-cd etc som inte omfattas av ISBN-standarden ingår inte. 

 

Aktivera bildleverantör

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Webb | Bildleverantör
3. Välj kontoorganisation.
4. Markera den bildleverantör du vill använda i första hand.
5. Klicka på Ändra.
6. Välj Prioritet 0 i listrutan.
7. Markera kryssrutan Aktiv.
8. Markera den bildleverantör du vill använda i andra hand.
9. Klicka på Ändra.
10. Välj Prioritet 1 i listrutan.
11. Markera kryssrutan Aktiv.

Det går att ha upp till sex aktiverade bildleverantörer.

 

Lägga till bildleverantör

I fönstret Bildleverantör visas de leverantörer av omslagsbilder som finns inlagda. Du kan inte lägga till fler än de sex som levereras med systemet - däremot kan du ändra de inlagda till andra leverantörer.

Gör så här för att lägga till en bildleverantör:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Webb | Bildleverantör.
3. Välj kontoorganisation.
4. Välj en inlagd bildleverantör som du inte vill använda dig av. Markera och klicka på Ändra.
5. Ange ett namn för bildleverantören. Namnet visas i Expertsök men inte i Arena/BOOK-IT PUB
6. Klistra in sökvägen till bilden i fältet Bild URL. Se ovan.
7. I fältet Sök URL ska du klistra in sökvägen till den sida på webbplatsen där boken lagras. Se ovan. Detta fält får inte lämnas tomt.
8. Listrutan Fält: välj det fält i katalogposten som ska matchas, för ISBN 350 och för EAN: 024
9. Listrutan Delfält: välj det delfält som ska matchas, för ISBN delfält 00c och för EAN delfält **a
10. Välj Prioritet, dvs. i vilken ordning BOOK-IT ska leta efter omslagsbilder hos de inlagda bildleverantörerna. 0 är högst i prioriteringsordningen
11. Kryssrutan Aktiv: markera den om du vill att den inlagda bildleverantören ska vara aktiv.

Ta bort bildleverantör

Det går inte att ta bort en bildleverantör. Om du inte vill använda den ska du avmarkera kryssrutan Aktiv.

Tips

Ändringar av uppgifter i detta fönster medför att Arena och BOOK-IT PUB måste omindexeras för att ändringarna ska slå igenom på webben. Kontakta Support innan du ändrar.

Om det finns flera kontoorganisationer i systemet måste alla ha samma inställningar gällande de aktiva bildleverantörerna och de måste ha samma prioritet i detta fönster.

Katalogposter i vilka fält 350 c innehåller andra uppgifter än enbart numret kan få problem med bildvisningen beroende på vilken leverantör man valt.

Kontakta Support för mer information om vilka leverantörer som i dagsläget kan hantera detta.

Tillbaka till Grunddata