Räkningar

Söka efter ärende
Se innehållet i ett ärende
Lägga till/ändra statusbeteckning
Avsluta ärende

Detta fönster ger dig möjlighet att söka efter externa räkningar och inkassoärenden.
Här kan du se vad ärendena innehåller, ge dem en egendefinierad status samt avsluta dem. 
Om ni har tilläggsmodulen BOOK-IT Eco för koppling mot kommunens ekonomisystem ska ärendena normalt inte avslutas här - det görs automatiskt från det externa systemet när räkningen betalas, varvid aktuella exmplar gallras och ärendena avslutas. 

Söka efter ärende

Gör så här för att söka efter ett visst ärende:

1. Välj Cirkulation | Räkningar