Kopiestatistik

Övergripande beskrivning

BOOK-IT erbjuder möjlighet att redovisa antal kopior som hanteras i systemet, såväl antal ankomstregistrerade kopior i fjärrlånemodulen som kopior som manuellt registrerats i fönstret Utlån. Statistiken kan fördelas på kopietyper enligt egen definition i grunddatafönster Cirkulation | Kopietyper.

I fönstret Utlån kan en knapp för Kopior visas. Om funktionen är aktiverad i grunddatafönstret Cirkulationställen får du vid klick på knappen Kopior upp ett fönster med val för Objektkod, Språk samt Kopietyp. Om du nu klickar på OK sparas en statistikförekomst för kopia, knappen Stäng stänger i stället fönstret utan att statistikredovisning sker.

I fönstret Ankomstregistrering i fjärrlånemodulen finns en listruta för val av kopietyp som aktiveras vid markering av radioknappen Kopior lämnas ut.

Under Grunddata | Statistik | Statistikprofiler finns statistikprofiltypen&