Kvalifikatorer

Kvalifikatorerna gör det möjligt för dig att avgränsa och precisera din sökning i Expertsök. När du använder en kvalifikator i en sökning så talar du därmed om för systemet att sökningen ska ske i ett visst fält, eller i ett fält med en viss indikator angiven, i MARC-posten. På så sätt kan du undvika oönskade träffar i högre grad än vid fritextsökning. 

I dokumentet Indexeringsparametrar på hjälpsidan Katalog kan du se vilka marcfält kvalifikatorerna söker i.

Kvalifikatorerna används enligt följande modell:

<sökbegrepp>/<kvalifikator>

Exempel: hce/hy ger träffar på material som har hyllbeteckningen Hce.

Några av kvalifikatorerna kräver att du känner till en särskild uppsättning för alla bibliotek fastställda koder. D