Tillbaka till Grunddata

Bibliotekstyper

Lägga till bibliotekstyper
Ändra bibliotekstyper
Ta bort bibliotekstyper

I detta fönster kan du definiera olika typer av fjärrlånebibliotek för att under Fjärrlån | Statistik kunna ta ut fjärrlånestatistik uppdelat på bibliotekstyper. I grunddatafönstret Bibliotek, fjärrlån kopplar du fjärrlånebiblioteken till respektive bibliotekstyp.

Bibliotekstyp kan du använda om du har definierat olika bibliotekstyper i grunddatafönstret Allmänt | Bibliotekstyper, samt valt bibliotekstyp för respektive fjärrlånebibliotek i grunddatafönstret Allmänt |Bibliotek, fjärrlån
För att enklare kunna svara på fråga 16 i Årsstatistiken kan du  lägga in variablerna Svenska respektive Utländska bibliotek i fönstret Bibliotekstyper, och ange per fjärrlånebibliotek vilken typ det gäller.

 

Lägga till Bibliotekstyper

Gör så här för att lägga till bibliotekstyper:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Bibliotekstyper...
3. Klicka på Lägg till.
4. Skriv in önskad bibliotekstyp (till exempel Folkbibliotek) i fältet Namn.
5. Klicka på Tab. Skriv in beskrivning i nästa fält.
7. Klicka på Spara eller OK.

Ändra Bibliotekstyper

Gör så här för att ändra bibliotekstyper:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Bibliotekstyper...
3. Klicka på Uppdatera
4. Gör önskad ändring.
5. Klicka på OK
6. Klicka på Spara eller OK.

Ta bort bibliotekstyper

Gör så här för att ta bort bibliotekstyper:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Bibliotekstyper...
3. Markera raden för den bibliotekstyp du önskar ta bort
5. Klicka på Ta bort.
6. Klicka på Spara eller OK.

Bara bibliotekstyper som saknar kopplingar till Bibliotek, fjärrlån kan tas bort.
 

Tillbaka till Grunddata