Tillbaka till Grunddata

Placeringsregler

Lägga till placeringstyper
Lägga till placeringsregler
Ändra uppgifter om placeringstyper
Ändra uppgifter om placeringsregler
Ta bort placeringstyper
Ta bort placeringsregler
 

Placeringsregler är grunddata som hör ihop med funktionen Flytande lokalisering, som innebär att man vid lokalisering anger att materialet ska vara flytande och därmed stanna på den enhet där det blir återlämnat. Flytande lokalisering är en modul, om modulen är aktiverad är grunddatafönstret Placeringsregler tillgängligt. Det flytande beståndet kan delas upp i olika placeringstyper, till exempel Skönlitteratur vuxen och Skönlitteratur barn. Alla enheter som ska kunna ta emot ett flytande exemplar måste ha definierat placeringsregler för önskade placeringstyper.

Börja med att skapa placeringstyper, för att därefter ange vilka regler som gäller vid respektive enhet.

Lägga till placeringstyper

Gör så här för att lägga till placeringstyper:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler...
3. Klicka på Lägg till i det vänstra delfönstret Placeringstyper
4. Ange namn och eventuell beskrivning för placeringstypen. Du kan både använda siffror och bokstäver.
5. Ange Flyter t.o.m. datum eller kanske hellre  Antal dagar flyter om du vill att placeringstypen ska ha ett fördefinierat datum i det obligatoriska fältet Giltig till vid lokalisering.
5. Klicka på Uppdatera och därefter Spara.

Lägga till placeringsregler

Gör så här för att lägga till placeringsregler:

1. Välj enhet som ska omfattas av denna placeringsregel.
2. Klicka på Lägg till i det högra delfönstret.
3. Välj Placeringstyp i den nya listrutan. Observera att du inte ska välja i de allra översta listrutorna (de är bara för filtrering av visning) utan i den nya som skapades när du klickade på Lägg till.
4. Välj Avdelning och Placering i de två följande listrutorna.
5. Klicka på Uppdatera och därefter Spara eller OK.

Ändra uppgifter om placeringstyper

Gör så här för att ändra uppgifter om placeringstyper:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler...
3. Markera den aktuella placeringstypens namn/beskrivning i delfönstret Placeringstyper
4. Ändra namn/beskrivning
5. Klicka på Uppdatera.
6. Klicka på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om placeringsregler

Gör så här för att ändra uppgifter om placeringsregler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler...
3. Markera den aktuella placeringstypen i delfönstret Placeringstyper
4. I delfönstret Placeringsregler klickar du i fältet för aktuell avdelning eller placering, varvid en listruta öppnas.
4. Välj önskad Avdelning och/eller Placering.
5. Klicka på Uppdatera.
6. Klicka på Spara eller OK.

Ta bort placeringstyper

Gör så här för att ta bort en placeringstyp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler...
3. Markera den aktuella placeringstypen
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Bara placeringstyper som saknar kopplingar till exemplar kan tas bort.
 

Ta bort placeringsregler

Gör så här för att ta bort en placeringsregel:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringsregler...
3. Markera den aktuella placeringsregeln
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Bara placeringsregler som saknar kopplingar till exemplar bör tas bort. Om koppling finns, men regeln tas bort redovisas berörda exemplar som flytande, men behandlas i cirkulationen som icke flytande.

Tillbaka till Grunddata