Funktionsbeskrivning: Löpnummer på reservationer

Övergripande beskrivning

Löpnummer på reservationer är en modul som öppnas av Support mot en avgift. Funktionen har tillkommit för att underlätta självservice för låntagarna Genom att sortera reserverat material enligt löpnummer blir det lättare att hitta rätt. Löpnummer ges i grundinställningen i sekvensen 1 – 9999, i gemensam serie för alla enheter.

Funktioner

Om funktionen är aktiverad ges ett löpnummer när reservationskvitto skrivs ut för reserverat, infångat material, alternativt (om kvitto inte används) när reservationslapp skrivs ut.

Löpnummer skrivs ut på reservationskvitto, reservationslapp och reservationsmeddelanden via e-post, A4 samt SMS. Numret visas också i fönstret Överskriden hylltid samt i reservationsdetaljen i LåntagarinformationenExpertsök och Mängd reservationer samt i Arena/BOOK-IT PUB.
Ledtexten Löpnr: kan ändras i grunddatafönstret Meddelandetexter.

Förberedelser

Grundinställningen för löpnummer är sekvensen 1 – 9999, i gemensam serie för hela kontoorganisationen.

Gör så här om du önskar göra egna inställningar:

Öppna fönstret Grunddata | Reservationer | Löpnummer.

Här kan du nu definiera hur lång nummerserien ska vara, du kan välja att löpnummerserien börjar om varje dag, och du kan också ställa in löpnummer per enhet. Detta innebär att valda enheter får egen nummerserie som börjar på 1 och slutar med angivet maxvärde.
 

Gör så här för att ändra nummerseriens längd:
Markera raden för grundinställning (för kontoorganisationen).
Dubbelklicka i fältet för Maxvärde. Skriv in önskat maxvärde. 
Klicka på Uppdatera och Spara.

 

Gör så här för att göra inställning för ny nummerserie för varje dag:
Markera raden för grundinställning (för kontoorganisationen).
Dubbelklicka i fältet för Löpnummersekvens.
Välj Ny sekvens varje dag i listrutan.

Klicka på Uppdatera och Spara.

 

Gör så här för att göra inställning för egen nummerserie för enheterna:
Klicka på Lägg till.
Välj enhet i listrutan för Organisation.
Dubbelklicka i fältet för Löpnummersekvens
Välj Ny sekvens varje dag eller Från 1 till Maxvärde.
Om du har valt från 1 till Maxvärde kan du ändra till önskat maxvärde.
Klicka på Uppdatera och Spara.

Tips och goda råd 

Om reserverat material ska stå ute i biblioteket för självbetjäning, så kan det vara klokt att avidentifiera Reservationslappen/-kvittot. Du kan skapa egna mallar för reservationskvitto och/eller reservationslapp i fönstret Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar.

Grundinställningen för kontoorganisationen kan behållas generellt medan egna regler kan skapas för utpekade enheter.
I fältet för Värde visas nästa löpnummer, och här görs normalt inga inställningar. 

Om du ändrar maxvärde för att få en kortare löpnummerserie så är det viktigt att ha en rejäl marginal för att inte riskera dubbleringar.

Tänk på att varianten för Ny nummerserie för varje dag kan ge olika reservationer samma löpnummer för samma hämtdag om cirkulationsparametern Reservationer, antal hylldagar anger olika värden för olika typer av material.