Formathandbok BTJMARC1

[R]    = upprepningsbart fält/ delfält
[NR]    = icke upprepningsbart fält/ delfält

001  

Titelnummer [NR]

För importerade poster från BURK LIBRIS används posternas ursprungliga BURK- respektive objektnummer. För lokala poster sker maskinell tilldelning av ett sjusiffrigt nummer som inleds med siffran 7.

008  

Bibliografiska informationskoder [NR]


Positioner

pos 1-8  Registreringsdatum. Poster skapade av BOOK-IT
genererar datum med åtta siffror. Poster importerade
från BURK och LIBRIS innehåller datum med sex siffror
pos 16-17   Utgivningsland. Uppgiften skall också förekomma i fält
886  b, pos 5-6
pos 23  Intellektuell nivå. j=barnmedium. blank=vuxenmedium
pos 34 Litterär kategori. 1=skönlitteratur. blank=facklitteratur
pos 36-38   Huvudspråk. Uppgiften skall också förekomma i fält
886  b, pos 13-15

024  

Annan standardiserad identifikator [R]

Indikator 1

0 International Standard Recording Code (ISRC)
2 International Standard Music Number (ISMN)
3 International Article Number (EAN)
7 Nummertypen specificeras i delfält 2
8 Ospecificerad nummertyp. (Tex. BTJ:s häftesposition)


Indikator 2

blank   Standardvärde


Delfält

a Standardnumret
2 Typ av standardnummer

 

041  

 

Språkkoder [NR]

Indikator 1

0 Standardvärde
1 Flerspråkigt verk
2 Översättning


Indikator 2

blank   Standardvärde


Delfält

a Språkkod (tre tecken per språk; om indikator 1=1,
så innehåller delfält a alla relevanta koder)
b Språkkod avseende sammanfattning
c Parallella titlars språk
t Språk (annat än originalspråk) varifrån verket är översatt
u Ursprungligt språk

081  

SAB-klassifikation [NR]

Indikator 1

blank   Standardvärde vid lokal katalogisering
1 Klassifikationskoden är identisk med motsvarande
kod i femte upplagan av klassifikationssystemet


Indikator 2

blank   Standardvärde vid lokal katalogisering
1   Målgruppstillägg för "småbarn" ("uf")
2   Målgruppstillägg för "mellanåldern" (10-13, "ug")


Delfält

a   Huvudsignatur
k   Klammersignatur [R]
n   Ämnesord av personnamnskaraktär [R]
y Födelse- och dödsår (som tillägg till personnamn som
ämnesord) [R]
e Ordningstal (som tillägg till personnamn som ämnesord
[R]
i Tillägg av förklarande typ ("egentligen")(som tillägg till
personnamn som ämnesord) [R]
f Särskiljande tillägg (till personnamn som ämnesord)
[R]
g Pseudonymuppgift (som tillägg till personnamn som ämnesord)
[R]
l Parentetiskt tillägg (som tillägg till personnamn som ämnesord)
[R]
r   Ämnesord av annan karaktär än personnamn [R]
p Parentestillägg (tilläggsbeteckning för innehållslig form)
[R]
s   Medietillägg
t   Språktillägg
h   Hyllsignatur

082

DDK-klassifikation [R]

Indikator 1

blank   Upplageuppgift saknas
0 Fullständig upplaga
1 Förkortad upplaga
7 Annan upplaga specificerad i delfält 2

                
Indikator 2

blank   Uppgift saknas
Klassifikationen tilldelad av LC
4   Klassifikationen tilldelad av annan instans


Delfält

a   Klassifikationskod [R]
b   Ordningselement i uppställningen
2   Upplaga

083  

Sekundär DDK-klassifikation [R]

Indikator 1

blank   Upplageuppgift saknas
0 Fullständig upplaga
1 Förkortad upplaga
7 Annan upplaga specificerad i delfält 2


Indikator 2

blank   Uppgift saknas


Delfält

a   Klassifikationskod [R]
2   Upplaga

100  

Person som huvuduppslag [NR]

Indikator 1

0   Förnamn
1   Enkelt släktnamn
2   Sammansatt släktnamn


Indikator 2

blank   Standardvärde


Delfält

a   Namn
c   Födelse- och dödsår
d   Tillägg av förklarande typ ("egentligen")
e   Ordningstal
f   Särskiljande tillägg [R]
g   Pseudonymuppgift
l   Parentetiskt tillägg

110  

Institution som huvuduppslag [NR]

Indikator 1

1 Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet)
är namn på en administrativ enhet
2   Övriga


Indikator 2

blank   Standardvärde


Delfält

a   Institutionsnamn
c   Underordnat institutionsnamn [R]
e   Särskiljande tillägg [R]
i   Kongressnummer
k   Kongressår
j   Kongressort [R]

111  

Kongress som huvuduppslag [NR]

Indikator 1

blank   Standardvärde


Indikator 2

blank   Standardvärde


Delfält

a   Kongressens namn
c   Underordnad del av kongressen [R]
e   Särskiljande tillägg [R]
i   Kongressens nummer
k   Kongressens år
j   Kongressens ort [R]

130  

Uniform titel som huvuduppslag [NR]

Indikator 1

0-9   Antal tecken som skall överhoppas vid filering


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Titel, inklusive ev deltitel och särskilt tillägg
n Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning
[R]
p   Avsnitt [R]
l   Språk
k   Specificering ("Urval" etc)
s   Bibelversion
m   Besättning
o   Arrangemang
r   Tonart

222  

Nyckeltitel [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Titeln
b   Särskiljande tillägg

240  

Uniform titel, ej huvuduppslag [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

0-9   Antal tecken som skall överhoppas vid filering


Delfält

a   Titel, inklusive ev deltitel och särskilt tillägg
n Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning
[R]
p   Avsnitt [R]
l   Språk
k   Specificering ("Urval" etc)
s   Bibelversion
m   Besättning
o   Arrangemang
r   Tonart

244  

Originaltitel [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

s   Standardfras [R]
a   Titel [R]
b   Övrig titelinformation [R]
e   Upphovsuppgifter [R]
g   Deltitel/underserie [R]
p   Specificering (språk) [R]
i Interpunktion (används ej vid lokal katalogisering)

245  

Titel och upphov [NR]

Indikator 1

1 Standardvärde vid lokal katalogisering
0 Förekommer i katalogposter från Bibliotekstjänst


Indikator 2

0-9   Antal tecken som skall överhoppas vid filering


Delfält

a Huvudtitel

Delfält a innehåller huvudtitelinformation fram till och med första ISBD-tecken syftande på nästa delfält (enligt US-MARC-formatet), exempelvis blank kolon blank (om ett delfält b följer), blank (om delfält h följer), blank snedstreck blank (om ett delfält c följer), punkt blank (om ett delfält n följer), blank likhetstecken blank (om parallelltitel i ett delfält b följer). Exempel:

 

$aStadsporten : $ben berättele från ...

$aStadsporten $h<Ljudupptagning> : $ben berättelse ...

$aStadsresan / $cErik Granvik ...

$aInternational organisations in world politics. $n1975 ...

$a20.000 proverbs = $b20.000 Sprichwörter ...

 

Delfält a kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion (om övrig titelinformation, medieterm eller upphovsuppgifter till den första titeln saknas). Exempel:

 

$aGycklarnas Hamlet ; och monologerna Balans ; och En rolig halvtimme / $cP. C. Jersild ...

 

h Allmän medieterm

Delfält h innehåller ISBD-interpunktionen < >. Delfält h kan också innehålla ISBD-interpunktion hörande till följande delfält, dvs blank kolon blank eller blank likhetstecken blank (om ett delfält b följer), blank snedstreck blank (om ett delfält c följer), punkt blank (om ett delfält n följer). Delfält h kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion. Exempel:

 

$aStadsporten $h<Ljudupptagning> : $ben berättelse ...

$aDavid Brodies rapport $h<Ljudupptagning> ; Gåvornas natt / $cJorge Luis Borges ; översättning Lasse Söderberg ...

 

b Övrig titelinformation

Delfält b innehåller undertitlar, parallelltitlar och övrig titelinformation. Delfält b upprepas inte vid flera undertitlar parallelltitlar, etc utan lagras i samma delfält b med intern interpunktion om det följer omedelbart på en annan undertitel etc. Delfältb kan också innehålla andra och följande verks separata verks titel och interpunktion. Exempel:

 

$a20.000 proverbs = $b20.000 Sprichwörter ...

$a9 ålderdomshem : $ben sammanställning : ytor och byggnadskostnader samt teknisk beskrivning ...

$aLazarus $h<Ljudupptagning> : $bD. 689 : religiöses Drama in drei Handlungen ; Salve regina : A-dur, D. 676 / $c Franz Schubert ...

 

n Underserie, delbeteckning []

Delfält n kan även innehålla separat verks titel och interpunktion som följer på en underserie. Exempel:

 

$aStatistiska meddelanden. $nSerie Am - Arbetsmarknad

$cStatistiska centralbyrån. $n1966. $n27, $pLöneförhållandena för restaurangpersonal hösten 1965

 

p Deltitel [R]

 

c Upphovsuppgifter, ytterligare titelinformation [R]

Delfält c innehåller upphovsuppgifter och övrig information som kommer efter första upphovsuppgift. Delfält c upprepas inte utan flera på varandra följande upphovsuppgifter redovisas i samma delfält c med intern interpunktion. När separat verks titel (med ev följande övrig titelinformation etc) följer efter en upphovsuppgift redovisas den i delfält c föregånget av relevant interpunktion. Parallelltitel som följer på en första upphovsuppgift redovisas också i delfält c föregånget av blank likhetstecken blank.

 

246  

Varianttitlar [R]

Indikator 1

1 Standardvärde vid lokal katalogisering
0 Förekommer i katalogposter från Bibliotekstjänst


Indikator 2

3   Även med titel. Standardfrasen inmatas ej.
4   Omslagstitel. Standardfrasen inmatas ej.
5   Förtitel. Standardfrasen inmatas ej.
7   Kolumntitel. Standardfrasen inmatas ej.
8   Ryggtitel. Standardfrasen inmatas ej.
9   Vissa nr med titel:. Standardfrasen inmatas ej.


Delfält

a   Titel [R]
b   Övrig titelinformation [R]
d En huvudansvarig upphovsman i uppslagsform
[R]
e En upphovsman i avvikande form, flera upphovsmän,
etc [R]
g   Nivåbildande deltitel [R]
v   Delbeteckning [R]
h   Deltitel [R]
n   Tidsbestämning

250  

Upplaga [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Upplageuppgift [R]
c   Upplagespecifik upphovsuppgift [R]
d Sekundära, upplagespecifika upphovsuppgifter
[R]
e   Uppgift om förkortad katalogisering

254  

Musikalietypsspecifik uppgift [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a Musikaliespecifik uppgift

255 

Numeriska m fl beteckningar [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a Beteckningen

256  

Matematiska data [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Uppgift om skala
b   Ytterligare uppgift om skala
c   Uppgift om projektion
d   Uppgift om koordinater
e   Uppgift om ekvinoktier

257  

Filspecifika uppgifter [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Beteckning (filtyp) [NR]
b   Antal poster, programsatser, etc

260  

Utgivning, distribution, etc [NR]

Indikator 1

0 Standardvärde
1 "Egentligt flerbandsverk". Förlaga till talbok, kassettbok
etc är i sig ett flerbandsverk


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a Utgivningsort [R]
b Utgivare ("förlag") [R]
c Utgivningstid
i Funktionsuppgift
k Tryckningstid

300  

Fysisk beskrivning [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

v   Antal enheter
a   Omfång [R]
b   Övriga fysiska detaljer
c   Mått
d   Bilaga [R]
e   Beskrivning av bilaga [R]
h   Övriga fysiska detaljer: ljudupptagningar och filmer/video
i   Teknisk specifikation: video och stereobilder
j   Projektions- och uppspelningshastighet: filmer
k   Mått av betydelse för användningen

350  

ISBN, ISSN, m m [R]

Indikator 1

0   ISBN, ISRN, ISMN, ISRC
1   ISSN
3   Plåtnummer
4   Skivnummer
5   TPB:s talboks- eller punktskriftsnummer
7   Editionsnummer
8   Radioprogramnummer
9   Videogramnummer


Indikator 2

0 Standardvärde
2 ISRN (Internationellt rapportnummer)
3 ISMN (Internationellt musiknummer)
4 ISRC (Internationellt ljudupptagningsnummer)


Delfält

a   Pris
b   Bandtyp [R]
c   ISBN/ISSN/ISRN/ISMN/ISRC [R]
d   Bestämningar
e   Förlag eller fonogrammärke
f Talboksnummer
g Plåtnummer, skivnummer, editionsnummer,
fonogramnummer eller videogramnummer
z   Uppgift om korrigerat ISBN/ISSN

440  

Serieuppgift [R]

Indikator 1

0 Standardvärde


Indikator 2

0-9   Antal tecken som skall överhoppas vid filering


Delfält

a   Titel
b   Övrig titelinformation [R]
e   Upphovsuppgift till serie [R]
g   Underseries titel [R]
n   ISSN [R]
v   Volymnummer [R]

500  

Allmänna anmärkningar [R]

Indikator 1

0   Allmän anmärkning
1   Anmärkning om skriftart
2   Anmärkning om fortsättningsarbete
3   Anmärkning om art karaktär eller konstnärlig form
4 Anmärkning om svensk titel för föga känd utländsk
litteratur


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstext

502  

Dissertationsanmärkning [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Dissertationsterm
b   Ort

503  

Bibliografisk historik [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstext

504  

Anmärkning om bibliografi [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Uppgift om den bibliografiska avsnittet

505  

Innehållsanmärkning [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

506  

Språkanmärkning [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

507  

Institution som titelrubrik [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Titelrubriken

508  

Anmärkning om upphovsuppgifter [R]

Indikator 1

0   Övriga ej nedan specificerade fall
1   En eller flera primära upphovsmän
2   Sekundära upphovsmän
3   Inläsare av talbok, etc


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

509  

Felaktigt ISBN/ISSN [R]

Indikator 1

0 Delfält b innehåller en fras om var i publ det
felaktiga ISBN/ISSN finns
1   Felaktigt ISBN (standardfras "I publ. felaktigt:")
2   Felaktigt ISSN (standardfras "I publ. felaktigt:")


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Det felaktiga numret [R]
b   Förklarande fras [R]

513  

Innehållsbeskrivning (BTJ) [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a Anmärkningstexten

514  

Anmärkning till titeln [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

515  

Mediespecifik anmärkning [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

521  

Anmärkning om målgrupp [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

531  

Anm om fysisk beskrivning [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

538  

Anm om nummerbeteckningar [R]

Indikator 1

blank   Standardvärde  
7   Häfteposition i Bibliotekstjänsts sambindningshäfte


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Anmärkningstexten

596  

Lokal anmärkning [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a Organisationskoden för bibliotekssystemet
(fyra siffror)[NR]
d   Datum när fältet skapades eller senast korrigerades
b   Allmän anmärkning [R]
h   Lokal anmärkning om hyllplacering
i   Innehållsbeskrivning
k   Anmärkning om lokal kopiering
l   Anmärkning om uppställning efter löpnummer [R]
n Lokal anmärkning om bibliografi
p   Anmärkning rörande seriella objekt
s   Anmärkning om lokalt sammanbundet verk
x Originalnummer, import/konvertering (används
  ej vid lokal katalogisering)
q Senast ankomstregistrerade häfte av seriellt objekt
  (används ej vid lokal katalogisering)

600  

Ämnesord: person [R]

Indikator 1

0 Förnamn
1 Enkelt släktnamn
2 Sammansatt släktnamn


Indikator 2

blank   Standardvärde  


Delfält

a Namn   [R]
w Form för filering [R]
c Födelse- och dödsår   [R]
d   Tillägg, förklarande   [R]
e Ordningstal   [R]
f   Tillägg, särskiljande   [R]
g   Pseudonym   [R]
l   Tillägg, parentetiskt   [R]
t   Titel   [R]
u Uniform titel   [R]
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

610  

Ämnesord: institution [R]

Indikator 1

1 Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet)
är namn på en administrativ enhet
2 Övriga


Indikator 2

blank   Standardvärde  


Delfält

a Namn   [R]
w Form för filering [R]
c Underordnad institution   [R]
e Tillägg, särskiljande   [R]
Kongressnummer   [R]
k Kongressår   [R]
j Kongressort   [R]
t   Titel   [R]
u Uniform titel   [R]
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

611  

Ämnesord: kongress [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank   Standardvärde  


Delfält

a Namn   [R]
w Form för filering [R]
c Underordnad del   [R]
e Tillägg, särskiljande   [R]
Kongressnummer   [R]
k Kongressår   [R]
j Kongressort   [R]
t   Titel   [R]
u Uniform titel   [R]
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

630  

Ämnesord: uniform titel [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank   Standardvärde  


Delfält

a Titel   [R]
w Form för filering [R]
m Besättning   [R]
n Ordningsnummer   [R]
r Tonart  [R]
o Arrangemang   [R]
k   Specificering   [R]
s   Bibelversion   [R]
Språk   [R]
p Avsnitt   [R]
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

650  

Allmänna ämnesord [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank   Standardvärde  
0 LCSH: ämnesord, Library of Congress
1 LCAC: ämnesord för barnlitteratur, Library of Congress,
2 NLMSH: ämnesord, National library of medicine
3 NALSH: ämnesord, National agricultural library
4 Övriga ämnesord/källa för ämnesordet ej specificerat (t ex fiktiva personer)
7   Term ur tesaurus eller ur annan kontrollerad vokabulär


Delfält

a   Ämnesordet/termen
b Innehåll
c Plats
d Tid
e Relation
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

651  

Ämnesord, geografiskt namn [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank   Standardvärde  


Delfält

a   Ämnesordet/termen
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

655  

Ämnesord: genrer [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde  
0 LCSH: ämnesord, Library of Congress
1 LCAC: ämnesord för barnlitteratur, Library of Congress,
2 NLMSH: ämnesord, National library of medicine
3 NALSH: ämnesord, National agricultural library
4 Övriga ämnesord/källa för ämnesordet ej specificerat
7   Term ur tesaurus eller ur annan kontrollerad vokabulär


Delfält

a Genrebeteckning
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa eller kod för använd kontrollerad lista; kod btj betyder
Bibliotekstjänst genrelista för vuxen skönlitteratur (under
uppbyggnad), kod alb betyder Arkivets för ljud och bild
genrelista för film.

681  

Automatiskt genererade ämnesord [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Ämnesordet [R]

690  

Lokala ämnesord [R]

Indikator 1

blank Standardvärde
0 Ämnesord av särskild typ
7 Ämnesord av särskild typ
8 Ämnesord av särskild typ
9 Ämnesord av särskild typ


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Organisationskod för biblioteksystemet
(används ej vid lokal katalogisering)
d   Datum för inläggning eller senaste korrigering av fältet
(används ej vid lokal katalogisering)
c   Ämnesord   [R]
e   Underordnat ämnesord   [R]
0   (noll) Kategori av ämnesord
f   Särskiljande tillägg
j   Förnamn vid dubbelnamn
l   Parentetiskt tillägg
y   Födelse- och dödsår
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

691  

Lokala ämnesord, "dolda" [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde
9 Årtal som ämnesord


Delfält

a   Ämnesord [R]

695  

Lokala genrebeteckningar, [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Genrebeteckning   [R]
Form, underindelning   [R]
x Allmän underindelning   [R]
y Kronologisk underindelning   [R]
z Geografisk underindelning   [R]
2 Källa   [R]

700  

Person som biuppslag [R]

Indikator 1

0   Förnamn
1   Enkelt släktnamn
2   Sammansatt släktnamn


Indikator 2

0   Medförfattare i "författarbolag"
1   Medarbetare, festskriftsföremål
2   Utgivare
3   Illustratör/konstnär
4   Översättare
5   Biuppslag med titel


Delfält

a   Namn
c   Födelse- och dödsår
d   Tillägg av förklarande typ ("egentligen")
e   Ordningstal
f   Särskiljande tillägg [R]
g   Pseudonymuppgift
l   Parentetiskt tillägg
t   Verkets titel
u   Verkets titel (uniform titel)

710  

Institution som biuppslag [R]

Indikator 1

1 Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i
namnet) är namn på en administrativ enhet
2   Övriga


Indikator 2

0 Biuppslag på institutionsnamn när det huvudsakliga
upphovet delas mellan två eller tre institutioner
1   Institution som medarbetare
2   Institution med utgivande (redaktionell) funktion
3   Institution som upphov till illustrationer etc
4   Institution som upphov till översättning
5   Biuppslag med titel


Delfält

a   Institutionsnamn
c   Underordnat institutionsnamn [R]
e   Särskiljande tillägg [R]
i   Kongressnummer
k   Kongressår
j   Kongressort [R]
t   Verkets titel
u   Verkets titel (uniform titel)

711  

Kongress som biuppslag [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

0 Biuppslag på kongressnamn när det huvudsakliga
upphovet kan uppfattas som delat mellan två eller tre
kongresser
1   Kongress med medarbetarfunktion
2   Kongress med utgivande (redaktionell) funktion
3   Kongress som upphov till illustrationer etc
4   Kongress som upphov till översättning
5   Biuppslag med titel


Delfält

a   Kongressens namn
c   Underordnad del av kongressen [R]
e   Särskiljande tillägg [R]
i   Kongressens nummer
k   Kongressens år
j   Kongressens ort [R]
t   Verkets titel
u   Verkets titel (uniform titel)

730  

Uniform titel som biuppslag [R]

Indikator 1

0-9   Antal tecken som skall överhoppas vid filering


Indikator 2

1 Standardvärde


Delfält

a   Titel, inklusive eventuell deltitel och särskilt tillägg
n Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning
[R]
p   Avsnitt [R]
l   Språk
k   Specificering ("Urval" etc)
s   Bibelversion
m   Besättning
o   Arrangemang
r   Tonart

740  

Titel som biuppslag [R]

Indikator 1

0-9   Antal tecken som skall överhoppas vid filering


Indikator 2

1 Standardvärde


Delfält

a   Titel
n   Deltitel, underserie [R]

759  

Utgör parallellutgåva (seriella publikationer) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

t   Anmärkningstext (standardfras och titel)

762  

Har underserie (seriella publikationer) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

t   Anmärkningstext (standardfras och titel)

769  

Har parallellutgåva (seriella publikationer) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

t   Anmärkningstext (standardfras och titel)

773  

Uppgift om värdobjekt (analytisk post) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank   Ledtext 1 (t ex Ingår i:)
9   Ledtext 2 (t ex Ur:)


Delfält

t   Titel- och upphovsuppgift, monografier
s   Titel, seriella publikationer
b   Upplageuppgift
d   Uppgift om utgivning, distribution etc
o   Fysisk beskrivning
k   Serieuppgift [R]
n   Anmärkning [R]
g   Placering i värdobjektet
h   Hyllplacering för värdobjektet
x   ISSN
z   ISBN
w   BURK-nummer

779  

Utgör supplement (seriella publikationer) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

t   Anmärkningstext (standardfras och titel)

780  

Föregående titel (seriella publikationer) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

t   Anmärkningstext (standardfras och titel)

785  

Efterföljande titel (seriella publikationer) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

t   Anmärkningstext (standardfras och titel)

789  

Har supplement (seriella publikationer) [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

t   Anmärkningstext (standardfras och titel)

800  

Biuppslag på personlig upphovsman till seriell publikationer jämte titel [R]

Indikator 1

0   förnamn
1   enkelt släktnamn
2   sammansatt slälktnamn


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

a   Namn
c   Födelse- och dödsår
d   Tillägg av förklarande typ ("egentligen")
e   Ordningstal
f   Särskiljande tillägg [R]
g   Pseudonymuppgift
l   Parentetiskt tillägg
t   Verkets titel
u Verkets titel (uniform titel)
v   Volymbeteckning

840  

Serietitel i biuppslagsform [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

0-9   Antal tecken som skall överhoppas vid filering


Delfält

a   Serietitel etc
v   Volymbeteckning

856  

Elektronisk adress [R]

Indikator 1

0   E-post
1   Ftp
2   Remote login
3   Uppringd förbindelse
4   http
7   Annan metod (specificerad i delfält 2)


Indikator 2

blank Resurs
2 Besläktad resurs


Delfält

a   Värddator
b   Nummer
c   Komprimering
d   Vägen till en fil
f   Filnamn
g   Filnamn - slut
h   Handläggare
i   Instruktion
j   Överföringshastighet
k   Lösenord
l   Login
m   Kontaktperson
n   Namn på värd
o   Operativsystem
p   Del av adress
q   Filöverföringsmetod
r   Inställningar
s   Filstorlek
t   Terminalemulering
u   URL [R]
v   Tillgänglighet
w   Kontrollnummer. Används ej f n
z   Anmärkning, URL i "klartext" [R]
2   Metod för åtkomst
3   Beskrivning

886  

Postetikett [R]

Indikator 1

0 Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

b   Innehåll, enligt följande positionsangivelser
pos 1   Statuskod
pos 2-3   Objektkod
pos 4   Publikationskod
pos 5-6 Utgivningsland
pos 7-8   Katalogiseringsland
pos 9-12   Bibliotekskod
pos 13-15   Huvudspråk
pos 16-17 Katalogkod
pos 18   Fullständighetskod
pos 19   Reservposition

 

2   Ursprunglig källa/leverantör
3   Aktuell källa/leverantör
w Årtal för tidskriftsårgång
o Läsordning för fortsättningsverk

900  

Hänvisning personnamn [R]

Indikator 1

0   Förnamn
1   Enkelt släktnamn
2   Sammansatt slälktnamn


Indikator 2

0   Se-hänvisning. Standarvärde
1   Se-även-hänvisning


Delfält

a   Namn
c   Födelse- och dödsår [R]
d   Tillägg av förklarande typ ("egentligen") [R]
e   Ordningstal [R]
f   Särskiljande tillägg [R]
g   Pseudonymuppgift [R]
l   Parentetiskt tillägg [R]
t Titel [R]
u   Utskrivet mål för hänvisningen

910  

Hänvisning institutionsnamn [R]

Indikator 1

1 Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i
namnet) är namn på en administrativ enhet
2   Övriga

Indikator 2

0   Se-hänvisning. Standardvärde
1   Se-även-hänvisning


Delfält

a   Institutionsnamn
c   Underordnat institutionsnamn [R]
e   Särskiljande tillägg [R]
i   Kongressnummer
k   Kongressår
j   Kongressort [R]
u   Utskrivet mål för hänvisningen

911  

Hänvisning kongressnamn [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

0   Se-hänvisning. Standardvärde
1   Se-även-hänvisning


Delfält

a   Kongressens namn
c   Underordnad del av kongressen [R]
e   Särskiljande tillägg [R]
i   Kongressens nummer
k   Kongressens år
j   Kongressens ort [R]
u   Utskrivet mål för hänvisningen

939  

Formattyp  [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank   Standardvärde


Delfält

a   Beteckning [R] (T. ex. ljudbok)
b   Formattyp [R]  (T. ex. mp3)
c Bärartyp [R] (T. ex. Micro SD-kort)

940  

Hänvisning titel  [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

0   Se-hänvisning. Standardvärde
1   Se-även-hänvisning


Delfält

a   Titel/uniform titel
m   Besättning
n Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning
[R]
r   Tonart
o   Arrangemang
k   Specificering
p   Avsnitt [R]
l   Språk
s   Bibelversion
u   Utskrivet mål för hänvisningen

945  

Föredragen titel  [NR]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

0-9 Antal tecken som ska överhoppas för filering


Delfält

a   Föredragen titel (den svenska titeln på icke-svenskspråkiga filmer)
p   Undertitel [R]

998  

Länk, mervärden Syntetics [R]

Indikator 1

blank Standardvärde


Indikator 2

blank Standardvärde


Delfält

URL [R] Används
ej vid lokal katalogisering)
x   Anmärkning, URL i "klartext" [R]
Används ej vid lokal katalogisering)