Tillbaka till Grunddata

Medietyper

Detta grunddatafönster finns inte i installationer som använder MARC-formatet MARC21.

Lägga till medietyper
Hantera objektkoder för medietyper
Ändra 
medietyper
Ta bort medietyper
Tips

I detta grunddatafönster presenteras de medietyper som finns upplagda i systemet. Systemet levereras med en standarduppsättning medietyper som består av en given mängd objektkoder.

Med medietyp avses en grupp av medier som kopplats samman med hjälp av objektkoderna, som är obligatoriska byggstenar för de katalogposter som beskriver materialet i fråga.
Exempel: Det ska gå att söka  efter videofilmer i katalogen på ett enhetligt sätt, oberoende av vilka objektkoder som förekommer i posterna, till exempel GE för VHS och GL för DVD.
För detta ändamål har medietypen Video skapats. Därmed kan biblioteket erbjuda heltäckande sökning efter videofilmer utan att personalen behöver känna till vilka objektkoder man i bakgrunden angivit som sökvillkor.

Här kan skapa och förändra uppgifterna om de medietyper som behövs vid ditt/dina bibliotek.

Uppgifterna ligger framför allt till grund för arbetet med Expertsök, Mängd katalog med mera, men kan också påverka arbetet med Cirkulationsparametrar.
Där kan du använda dig av variabeln Medietyp i när du skapar regelverk för till exempel lånetid och övertidsavgifter. Jämför med Cirkulationskategorier.


Lägga till medietyper

Systemet levereras alltså med en standaruppsättning medietyper som redan utnyttjat en given mängd objektkoder. Grupprutan Inte kopplade objektkoder är därför tom vid installation. En förutsättning för att kunna lägga till en ny medietyp är att du först "frigör" objektkoder från sina respektive medietyper - eller skapar en eller flera nya objektkoder. Se Hantera objektkoder för medietyper. Gör så här för att lägga till medietyp:

 1. Gå till fönstret Administration | Grunddata | Katalog | Medietyper...
 2. Klicka på Lägg till...
 3. Ange ett namn på medietypen.
 4. Ange en beskrivning av medietypen.
 5. Klicka på OK.
 6. Avsluta därefter arbetet med den nya medietypen genom att göra kopplingar till relevanta objektkoder. Se nästa avsnitt:

Hantera objektkoder för medietyper

Grupprutorna Inte kopplade objektkoder och Objektkod rymmer objektkoder som är tillgängliga och hittills outnyttjade för den aktuella medietypen respektive eventuella objektkoder som sedan tidigare kopplats samman med medietypen.

Om du vill skapa en koppling mellan en tillgänglig objektkod och din medietyp, markera objektkoden i grupprutan Inte kopplade objektkoder och klicka sedan på knappen << för att verkställa kopplingen. Du kan också uppnå samma effekt genom att dubbelklicka på objektkoden.

Om du vill bryta en koppling mellan en medietyp och en objektkod, markera den aktuella objektkoden i grupprutan Objektkod och klicka sedan på knappen >> för att verkställa bortkopplingen. Du kan också uppnå samma effekt genom att dubbelklicka på placeringen.

Klicka på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om medietyper

Gör så här för att ändra uppgifter om medietyp:

 1. Markera den aktuella medietypen
 2. Klicka på Ändra...
 3. Gör din/a ändring/ar
 4. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort medietyper

Gör så här för att ta bort medietyp:

 1. Markera den aktuella medietypen
 2. Klicka på Ta bort
 3. Klicka på Spara eller OK

Bara medietyper som saknar kopplingar i systemet kan tas bort.

Tips

Olika bibliotek kan ha olika uppsättningar medietyper, beroende på tidpunkt för installation av systemet. Som ett aktuellt underlag till senare installationer ingår den struktur över medietyper och objektkoder som fastställts av BTJ BURK år 2000.

Tänk på att registrering av nya medietyper eller modifierade kopplingar mellan medietyper och objektkoder inte ger retroaktiva effekter på statistiken i systemet! Statistiken belyser alltid situationen vid de enskilda lagringstillfället. 

 

Tillbaka till Grunddata