Tillbaka till Grunddata

Kopietyper

Lägga till kopietyper
Ändra uppgifter om kopietyper
Ta bort kopietyper

Denna funktion finns i BOOK-IT möjliggör statistikredovisning av hur många kopior som ersätter utlån av fysiskt material. I detta fönster kan du definiera olika typer av kopior som du önskar få särredovisade i statistikprofilen  Kopiestatistik. Alla fjärrlån som ankomstregistreras som kopiebeställning i fjärrlånemodulen redovisas per automatik som cirkulationskategori Fjärr-kopia och ger kopiestatistik, medan det är möjligt att i fönstret för utlån manuellt registrera att kopia lämnas ut (se grunddatafönstret Cirkulationsställen).

Lägga till kopietyper

Gör så här för att lägga till kopietyp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Kopietyper...
3. Klicka på Lägg till...
4. Ange en kod för kopietypen.
5. Ange ett namn på kopietypen. Exempel: Gratiskopia, Betalkopia...
6. Ange  en beskrivning av kopietypen
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om kopietyper

Gör så här för att ändra uppgifter om kopietyp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Kopietyper...
3. Dubbelklicka i det fält du vill ändra och gör din ändring
4. Klicka på Uppdatera
5. Klicka på Spara eller OK

Ta bort kopietyper

Gör så här för att ta bort kopietyp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Kopietyper...
3. Markera den aktuella kopietypen
4. Klicka på Ta bort

Om en kopietyp tas bort redovisas den som Okänd kopietyp i statistikprofil där Kopietyp är vald variabel.

Tillbaka till Grunddata