Tillbaka till Grunddata

Kvalifikatorer

Detta grunddatafönster redovisar de kvalifikatorer, booleska operatorer, med mera som systemet kan utnyttja eller skapa kopplingar till i samband med sökning, katalogisering och indexering. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

En närmare beskrivning av och en förteckning över kvalifikatorer hittar du under rubriken Katalog.