Läsa systemmeddelande


Gör så här för att läsa systemmeddelande:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Systemmeddelande | Läs alt. klicka på ikonen för systemmeddelande
3. Klicka på Stäng

Observera att det endast är vid prioritet Varning som mottagaren aktivt måste gå in och läsa meddelandet. Vid övriga prioriteter visas systemmeddelandet direkt i en dialogruta på skärmen.