Användarinställningar

Fönstret Inställningar på menyn Verktyg ger dig möjlighet att välja typsnitt på BOOK-IT-klienten samt i katalogpostvisningen (grundinställningen är Sans Serif), fontstorlek på alla texter i systemet. Du kan också ställa in storleken på stora fönster (till exempel Expertsök, Fjärrlån, Låntagarinformation). Grundinställningen är anpassad för skärmar med upplösningen 1024x640. BOOK-IT känner av om den inställning som har gjorts inte fungerar på till exempel skärmen på en bärbar dator.
Här finns också inställning för vilka sökhjälpmedel du vill kunna använda vid sökning i Expertsök samt vilka fasetter (avgränsningar) som ska visas i Expertsöks 
flik Träfflista. Kryssrutan Visa lokaliserat ej återlämnat material som tillgängligt styr om du vill se status PV Nyförvärv i beståndsvisningen i Expertsök på nylokaliserat material, eller inte.

Sorteringen av Expertsöks träfflista kan ställas in enlig eget önskemål. De val man kan göra är Utgivningsår/Huvuduppslag, Titel/Författare och Huvuduppslag. Grundinställningen är Titel/författare.

Här gör du också grundinställning för om Fuzzy låntagarsökning ska vara aktiverat eller inte - det går att bocka i eller ur vid sökning på låntagare.

Dessa inställningar sparas per användare.

Fönstret kan också nås med med kugghjulet i den högra delen av BOOK-ITs huvudfönster.

Tips

Menyvalet Verktyg måste vara valt för alla roller för att denna funktion ska kunna användas av alla användare.