Byt cirkulationsställe

Här kan du byta cirkulationsställe utan att starta om klienten. Detta är särskilt användbart för användare knutna till enhetsgrupper; genom att byta till Inget val gjort visas alla enheter och inte endast de som tillhör den egna enhetsgruppens. Det är en praktisk funktion också på bokbussar, där personalen behöver byta cirkulationsställe vid varje hållplats för att statistiken ska bli korrekt.

För körning av statistikprofiler kan du tillfälligtvis behöva byta till olika enhetsgrupper för att kunna ta ut samlad statistik för respektive enhetsgrupp.

Byte av cirkulationsställe gäller endast under sessionen, dvs tills du stänger ner klienten.

Gör så här för att byta cirkulationsställe:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Byt cirkulationsställe
(3. Välj i förekommande fall Enhetsgrupp)
4. Välj en enhet i listrutan Enhet
5. Välj ett cirkulationsställe i listrutan Cirkulationsställe
5. Klicka OK

De fönster som är öppna stängs, och därefter registreras alla transaktioner under sessionen på det nya cirkulationsstället.