Tillbaka till Grunddata

 

Leverantörer

Lägga till leverantörer
Ändra uppgifter om leverantörer
Ta bort leverantörer
Tips


I detta grunddatafönster presenteras de leverantörer som är upplagda i systemet. Uppgifterna ligger till grund för det praktiska arbetet med Inköp och Periodika (tilläggsmoduler).

Här kan du lägga till nya leverantörer och ändra uppgifterna för de befintliga.

Knappen Adressetikett kan bara användas om det finns en specificerad layout för adressetiketter i grunddatafönstret Adressetiketter, och om formatinställningar är gjorda i grunddatafönstret Etikettinställningar (där bland annat etikettskrivare måste vara definierad).


Lägga till leverantörer

Gör så här för att lägga till leverantör:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Förvärv | Leverantörer...
3. Välj kontoorganisation
4. Klicka på Lägg till...

Ange leverantörens namn.

Ange ett kortnamn för leverantören. Detta kortnamn visas i listrutan Leverantör i förvärvsmodulerna. Kortnamnet bör inte bestå av fler än tio tecken.

Internetbokhandeln AdLibris måste ha kortnamnet AdLibris för att beställningar online ska fungera.
BTJ:s beställningstjänst Media Direkt måste ha kortnamnet BTJ-MD för att beställningar online ska fungera.
Internetbokhandeln Bokus måste ha kortnamnet Bokus för att beställningar online ska fungera.
Internetbokhandeln FörlagEtt måste ha kortnamnet  ForlagEtt för att beställningar online ska fungera.
Läs mer om hur du kommer igång att beställa från nätbokhandlar i funktionsbeskrivningen Förvärv | Orderbekräftelse.

Välj lämplig kanal för order, e-post, brev eller Online, i enlighet med bibliotekets överenskommelser med leverantören. BTJ Linkfil kan endast väljas för leverantören Bibliotekstjänst AB. 

Registrera de adressuppgifter som behövs samt lägg in information i de fält som du anser behövs.

För att du ska kunna skicka beställningar från förvärvsmodulerna via e-post ska det finns en e-postadress angiven.

I fältet Rabatt har du möjlighet att lägga in en rabattprocent också med decimaler. Alla priser räknas ned med vald procentsats vid bearbetning av order.

Fältet Avgift kan utnyttjas om leverantören gör ett generellt pålägg för varje beställt exemplar. Uppgiften anges i den valuta som valts för leverantören i fråga.

I fältet Leveranstid har du möjlighet att lägga in en standardleveranstid för leverantörens försändelser. Anges i dagar och ligger sedan till grund för systemets beräkningar av förväntat leveransdatum. Uppgiften påverkar inte beräknad leveranstid för beställningar gjorda med utgångspunkt från elektroniskt överförda listor från Bibliotekstjänst AB eller onlinebeställningar.

Fältet Lista används endast för Bibliotekstjänst AB och ska innehålla bokstaven Y om biblioteket arbetar med BTJ Linkfil. Om inte, lämnas fältet tomt.

I fältet Kod anges eventuellt det namn eller den kod leverantören har i det ekonomisystem som t ex kommunen använder sig av.

I listrutan Språk väljer du det språk som ska användas vid utskrifter från systemet.

I listrutan Typ anger du om leverantören ska visas i Inköp, Periodika eller bägge modulerna.

Skriv eventuellt in en anmärkning i fältet med samma namn.

I inmatningsfältet URL har du möjlighet att ange leverantörens webbadress. Denna adress används av systemet vid inköp via Inköpskorgen, se nedan. Inköpskorgen fungerar bara för nätbokhandlarna AdLibris och Bokus. Läs mer i funktionsbeskrivningen Förvärv | Inköpskorg.

Kryssrutan Prisförfrågan används inte.

I listrutan Visningsformat väljer du vilket katalogpostformat som ska användas vid anrop av en leverantörs webbplats via Inköpskorgen. Formatet hämtas från Redigeringsformat, beskrivning, där vissa fält i katalogposten anges, för att de ska läggas till av systemet efter den angivna URL:en. Välj Online för leverantörerna AdLibris, Bokus, Media Direkt och FörlagEtt.

Fältet Beställningstext används både i Inköp och Periodika. Ange den text du vill ska inleda order via brev och e-post till den aktuella leverantören.

I fältet Avbeställningstext skriver du in den text som ska användas vid avbeställningar via brev och e-post från periodikamodulen.

I fältet Förseningstext, endast relevant för förseningspåminnelser skickade från periodikamodulen, anger du texten som ska utgöra meddelandet till leverantören vid försenade leveranser.
Läs mer om förseningspåminnelser för periodika.

Stäng fönstret genom att klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.


Ändra uppgifter om leverantörer

Gör så här för att ändra uppgifter om leverantör:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Förvärv | Leverantörer...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera aktuell leverantör
5. Klicka på Ändra
6. Utför dina ändringar
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.


Ta bort leverantörer

Gör så här för att ta bort leverantör:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Förvärv | Leverantörer...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera aktuell leverantör
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK.

Bara leverantörer som saknar kopplingar i systemet kan tas bort, det vill säga ligger det kvar gamla beställningar till leverantörer så går den inte att ta bort, läs mer om hur du tar bort gamla beställningar i Mängd beställningar.

Tips
Efter att du lagt upp en ny leverantör måste du lägga upp en leverantörsrelation mellan den nya leverantören och ditt bibliotek i fönstret Orderregler för att det ska fungera att beställa.

Läs mer om beställningar online i funktionsbeskrivningen Förvärv | Orderbekräftelser.
 

Tillbaka till Grunddata