Funktionsbeskrivning: Dewey som hylluppställning

 

Övergripande beskrivning

Tilläggsmodulen Dewey möjliggör en stegvis övergång till uppställning av medier enligt Dewey klassifikationssystem (DDK). Med denna modul kan en enhet i en biblioteksorganisation gå över till Dewey och de andra arbeta vidare med SAB.

I MARC-formatet BTJMARC1 används fält 081 h till SAB och 082 h till DDK.
I MARC-formatet MARC21 används fält 852 h med förstaindikator=7,8 eller blank till SAB och 852 h förstaindikator=1 till DDK.


I fönstret Administration - Allmänt - Organisationsstrukturer finns en ny kryssruta med rubriken Dewey (dimmad om modulen inte är öppen). Den kan kryssas i både på kontoorganisationsnivå och på enhetsnivå.
Följande inträffar när rutan Dewey bockas i:

- I träfflistan i Expertsök, låntagarens reservationer, reservationsmeddelanden och påminnelser visas alltid Dewey-hylla (då det finns någon) om så är valt på inloggad enhet eller inloggad enhet som tillhör en kontoorganisation med Dewey valt. 
- Exemplar som tillhör en enhet som har Dewey valt eller en enhet som tillhör en kontoorganisation som har Dewey valt visar alltid Dewey-hyllan (då det finns någon) i Expertsöks beståndsflik samt på beståndsnivå i Arena och BOOK-IT PUB.

Katalogposten i Expertsök visar båda hyllorna om båda finns och inga särskilda redigeringsformat har skapats.

BOOK-IT PUB

I BOOK-IT PUB visas både SAB och Dewey i träfflistan samt fullposten om både 081 h och 082 h finns. På beståndsnivå visas den hylla som är vald för den enhet som exemplaret tillhör.

Axiell Arena

I Arena visas både SAB och Dewey i träfflistan samt fullposten om både SAB och DDK finns i 852 h. På beståndsnivå visas den hylla som är vald för den enhet som exemplaret tillhör.

Statistik

I statistiktyper där hylla ingår går det också att använda Dewey som delar plats med SAB.

Funktioner

Administration - Allmänt -| Organisationsstrukturer 
Kryssruta som med rubriken Dewey (dimmad om modulen inte är öppen). Den kan kryssas i både på kontoorganisationsnivå och på enhetsnivå.

Tips och goda råd 

Sökning och fasetter på "hylla" i Axiell Arena fungerar inte på katalogposter som har två hyllsignaturer.