Hantera externa räkningar

Används med BOOK-IT Eco (Tilläggsmodul)

Detta fönster kan användas för förhandsgranskning av genererade och utskrivna externa räkningar. Här kan du se och godkänna räkningar som ska skickas till det externa ekonomisystemet. Ej godkända räkningar kan skrivas ut som A4 och hanteras helt manuellt därefter.
Inställning för att räkningarna skall kunna förhandsgranskas här görs i fönstret Grunddata | Cirkulation | Externt ekonomisystem.
 

Söka räkningar

Gör så här för att söka efter ej hanterade räkningar:

1. Välj Cirkulation | Hantera externa räkningar
2. Ange önskat tidsintervall (förvalt en månad bakåt)
3. Klicka på Sök.

I fliken Sökning visas nu den senaste utskriften av externa räkningar överst, och tidigare gjorda utskrifter, med datum och antal räkningar.


Godkänna för utskick

1. Markera aktuell rad i sökresultatet
2. Välj fliken Träfflista
3. Markera önskade rader. Vid behov kan du gå till Detalj-fliken för att se vilka lån det handlar om.
4. Klicka på Godkänn.
5. Klicka på Skriv ut ej godkända om inte alla räkningar godkänts.
6. Klicka på Skicka godkända.
7. Klicka på Spara eller OK