Katalog

I menyn Katalog hittar du information om alla funktioner som är relaterade till katalogen, till exempel sökning, reservationer, gallring, exemplarhantering, gallring och katalogisering.

Reservera - se avsnittet om reservationer i Expertsök

Samlad information om katalogpostimport och alla fönster som hör samman med det finns i funktionsbeskrivningen Katalogimporter

Undrar du hur det fungerar med omslagsbilder i Expertsök, PUB och Arena ska du istället gå till Administration | Grunddata, fönstret Bildleverantörer.

Automatisk rensning av katalogposter - se Automatiserade jobb

 

* * *

Installationer med formatet BTJMARC1 

Sökhjälp

Kvalifikatorer
Språkkoder
Övriga koder

För katalogisatörer (öppnas i ny flik)

Formathandbok (BTJMARC1)
Teckenhantering
Indexeringsparametrar

Axiell Arena och BOOK-IT PUB

Förhållandet mellan BTJMARC1-fält och katalog-fält i Arena och BOOK-IT PUB (öppnas ny flik)
 

* * *

Installationer med formatet MARC21 

Sökhjälp

Kvalifikatorer
Medie-och publikationstyper samt koder för dessa (inkl målgrupp och litterär kategori)
Funktionskoder (länk till LIBRIS, öppnas i ny flik)
Språkkoder (länk till LIBRIS, öppnas i ny flik)

För katalogisatörer (öppnas i ny flik)

LIBRIS formathandbok
Förkortad formathandbok inklusive lokala fält (PDF)
Teckenhantering

Axiell Arena och BOOK-IT PUB

Förhållandet mellan MARC21-fält och katalog-fält i Arena och BOOK-IT PUB (öppnas ny flik)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices