Plockning

 

Funktionen Cirkulation|Plockning (Ctrl+Q) används för att ta fram en lista över reserverat material som finns inne på hylla.

 

Urval

Listrutan Enhet visar vilken enhet man plockar på. Den enhet man är inloggad på är alltid förvald men du kan välja en annan vid behov. Du har även möjlighet att välja en specifik avdelning i listrutan nedanför.

Listrutan Hämtställe används om du vill plocka för eget hämtställe för sig och för andra hämtställen för sig.

Kryssrutan Ta med inne på hämtställe tar fram material som är reserverat med annan enhet än den plockande som hämtställe, och som har egna exemplar inne. Denna är per default inte förbockad.

Om din biblioteksorganisation använder sig av sk enhetsgrupper visas även kryssrutan Ta med inne på hämtställe i enhetsgrupp.

Den inställningen tar fram material som är reserverat med annan enhet än den plockande som hämtställe, och där innestående exemplar finns inne på någon av enheterna inom den enhetens enhetsgrupp. Denna är per default inte förbockad. Observera att om det finns exemplar inne på hämtstället så kommer inte reservationen med på plocklistan om inte båda kryssrutorna är i bockade. Om det inte finns exemplar inne på hämtstället så fungerar det att endast bocka i Ta med inne på hämtställe i enhetsgrupp.

Fältet Datumintervall ger dig möjlighet att ta fram reservationer för en viss giltighetstid (från och med) Datumet anges i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Ange dagens datum i det första fältet om du vill söka fram ännu inte infångade reservationer från i dag.

I fältet Skapad kan du ange från och med samt till och med-datum samt tidpunkt (tt:mm) för när reservationerna skapades. Genom att använda fälten för Tidpunkt kan du välja att ta fram endast helt nya reservationer från dagens datum, eller reservationer som har skapats tidigare samma dag.

 

När du gjort dina val klickar du antingen på Sök plocklista eller Sök plocklista/-lapp.

Sök plocklista visar en rad per reservation, och om det finns exemplar på olika placeringar visas en rad per reservation och placering. Denna lista är mycket bred och innehåller mycket information. För att det ska fungera att skriva ut den behöver varje användare göra egna inställningar av listan med utgångspunkt i vilken information man önskar få ut (läs mer om Sök plocklista nedan).

Sök Plocklista/lapp visar en rad per reserverad titel, och om det finns mer än en placering visas en rad per titel och placering, med angivelse om antal exemplar per placering och antal reservationer per titel. Denna plocklista kan skrivas ut i liggande format utan att man gör egna justeringar. Härifrån kan du skriva ut plocklappar.

 

Sök plocklista

Denna lista innehåller uppgift om exemplarets avdelning, placering, hyllsignatur, författare, titel, upplaga, utgivningsår, medietyp, antal exemplar på hyllan, reservationsdatum och tidpunkt, hämtställe, låntagar-id, låntagarkategori, låntagarens namn och kolumnerna Inne på hämtställe (IH) och Inne på hämtställe i enhetsgrupp (IHG).

Plocklista

En grön bock i IH eller IHG betyder att de normalt inte behöver plockas. Dessa exemplar kommer inte med på listan om man inte valt att kryssa i någon av rutorna Ta med inne på hämtställe eller Ta med inne på hämtställe i enhetsgrupp.

Det skapas en rad för varje reservation i denna flik.

Du sorterar listan genom att klicka på rubriken. Genom att högerklicka i listan eller trycka ner F9 får du upp en meny där du kan välja bort och till kolumner. Markera de kolumner du önskar välja bort/till och klicka på Spara. Du kan byta plats på kolumnerna genom att dra dem med musen till en ny position. Högerklicka sedan eller tryck F9 och klicka på Spara för att spara den nya inställningen.

 

Utskrift av plocklistan:

Nästan längst ner i fönstret finns knappen Skriv ut plocklista. Den skriver ut listan så som ser ut är när du startar utskriften. För att utskriften ska bli läsbar rekommenderas du att inte ha med alla kolumner som finns i listan från början utan du bör ställa in de kolumner som är viktigast att ha med. Liggande format är förvalt.

Om ingen rad är markerad skrivs alla titlarna ut. Om någon eller några rader är markerade skrivs dessa ut.

 

Sök plocklista/-lapp

Denna lista består av tre delfönster. I det övre delfönstret visas en träfflista som innehåller information av exemplarets enhet och avdelning, placering, hylla, författare, titel, upplaga, utgivningsår, medietyp, antal exemplar och antal reservationer samt kolumnerna Inne på hämtställe (IH) och Inne på hämtställe i enhetsgrupp (IHG). Det skapas en rad per titel som har exemplar på samma avdelning och placering.

Plocklista,lappar

I den mittersta delen av fönstret får du information om de reservationer som finns på den titel som är markerad i det övre fönstret.  Här ser du reservationsdatum, hämtställe, låntagarkategori, låntagarid och låntagarens namn.

I det nedersta delfönstret ser du de exemplar som finns tillgängliga för plockning, och var de är placerade, eventuellt publikationsnummer, exemplarnummer samt senaste återlämningsdatum.

Du kan sortera efter kolumnrubrik i alla delfönster. Genom att högerklicka på rubrikerna eller trycka ner F9 får du upp en meny där du kan välja bort och till kolumner. Markera de kolumner du önskar välja bort/till och klicka på Spara. Du kan byta plats på kolumnerna genom att dra dem med musen till en ny position. Högerklicka sedan eller tryck F9 och klicka på Spara för att spara den nya inställningen.
 

Utskrift av plocklista eller plocklapp

Längst ner i fönstret har du två knappar, Skriv ut plocklista och Skriv ut plocklappar . Dessa använder du för att skriva ut markerade titlar på en lista, så som den i utskriftsögonblicket ser ut i det översta delfönstret, eller varje titel med all information om exemplar och reservationer på varje A4-sida. Du kan välja liggande eller stående format.

Om ingen rad är markerad skrivs alla titlarna ut. Om någon eller några rader är markerade skrivs dessa ut.

 

Tips

I båda flikarna ser du symbolerna för Expertsök och Låntagare. Med dessa tar du dig vidare till Expertsök eller Låntagarinformation för den rad som är markerad.

Du kan inte navigera mellan flikarna Plocklista/-lapp och Plocklista utan att ha gjort en sökning i första fliken först.

Om en titel plockas och återlämnas försvinner den från listan när man gör en ny sökning. Det räcker inte att växla mellan flikarna för att uppdatera plocklistan.